Vård- och omsorgscollege

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Ett stetoskop ligger på en tjock grön bok.

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv som syftar till att förnya och förbättra utbildningen inom omvårdnadsområdet. En samverkan som ska ge en bättre koppling mellan teori och praktik samt öka attraktionen för vård- och omsorgsutbildningar.

Satsningen innebär också kompetensutveckling för redan anställda samt yrkesutbildning för vuxna.

Certifiering till VO-College är en kvalitetsgaranti, som gynnar både studerande, arbetsgivare och vårdtagare.

VO-College är ett skyddat varumärke och får endast användas efter uppnådda kvalitetskriterier och certifiering.