Verksamhetsförlagd utbildning på Avdelning 23

Stäng

Kontakt

Marita Stråhle

Bitr vårdenhetschef

Studentansvarig avd 23 Medicinkliniken Falu lasarett 023-490729 Skicka epost

Moa Ekstrand

Sjuksköterska

Studentansvarig avd 23 Medicinkliniken Falu lasarett 023-492023 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Presentation av verksamheten

Avdelning 23 är en del av hematologi- och mag-tarmsektionen inom medicinkliniken. Avdelningen är indelad i två specialiteter, blodsjukdomar och mag-tarmsjukdomar, men vårdar även patienteter med andra medicinska sjukdomar samt ger vård i livets slut. Till respektive specialitet finns en mottagning knuten, Blodmottagningen och Mag-tarmmottagningen, som vi har ett nära samarbete till.

På avdelningen arbetar vi uppdelade i 3 vårdlag. Varje vårdlag består av en sjuksköterska och 1-2 undersköterskor samt läkare. Vårdlagen arbetar även i nära samarbete med många andra yrkeskategorier som t.ex. sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator med flera. Vi ger vård som är kunskapsstyrd och präglad av säkerhet, delaktighet, omtanke och respekt.

Som student hos oss har du möjlighet att vara med om mycket har därigenom möjlighet att nå dina kursmål och individuella/personliga mål.

Studerandekategorier

Vår avdelning är viktig för utbildning av olika personal kategorier, Läkare, Sjuksköterskor (T4, T6), Undersköterskor samt Praoelever, därför är det troligt att du träffar på andra studerande här under din praktiktid.

Praktisk information

Schemat under din VFU kommer att innehålla dag-, kvälls-, och helgturer. Ett introduktionsbrev, med information om verksamheten, samt schema skickas ut till berörd student ca: 2 veckor innan praktiktidens start.

Inför VFU är det viktigt att du som student funderar och eventuellt skriver ner vad du har för förväntningar och mål med din VFU.

Arbetskläder och omklädningsrum finns på avdelningen, ta med inneskor. I omklädningsrummet finns ett begränsat antal skåp, för inlåsning av värdesaker, ta med hänglås.

Tänk på att:

  • Egenklädsel får inte sticka ut under personalkläderna.
  • Klockarmband eller ringar får inte användas under arbetspasset.
  • Naglarna ska vara kortklippta och utan nagellack.
  • Hår som är längre än till axlarna ska vara uppsatt.

Om du blir sjuk under VFU:n är det viktigt att du genast anmäler det till avdelningen. Telefonnummer till avdelning 23 är 023-49 20 23 eller så kan du ringa växeln 49 20 00 och be om att bli kopplad.

Är du i behov av parkeringstillstånd under praktiktiden tala med din handledare så hjälper Hen dig med detta.

Möjlighet att förvara och värma medhavd mat finns i vår personalmatsal.
Inom lasarettsområdet finns Kiosk, cafeteria och restaurang.
Kiosken/Cafeterian är öppen mån-fre 7-18 lör-sön 10-16
Personalrestaurang Gastronomen är öppen mån-fre 11-13.30

Handledningsmodell

Vi tillämpar den med Högskolan överenskomna handledningsmodellen för studenter i termin 4. Vissa turer arbetar två studenter tillsammans med frikopplad handledare. Fokus för studenterna ligger på att träna självständighet och samarbete samt att få möjlighet att reflektera utifrån den genomförda vården. För studenter i termin 6 tillämpas inte handledningsmodellen fullt ut, men handledaren har även där en viss frikopplad tid.

Juridisk information

När du arbetar i vården har du tystnadsplikt. Det omfattar alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Grundprincipen är att ingen inom vården får lämna ut uppgifter om patienter till obehöriga. Det innebär t.ex. att bara de som vårdar en patient får prata om patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden. Tystnadsplikten innefattas också av ett generellt fotoförbud inom Landstingets lokaler.