Verksamhetsförlagd utbildning på Avdelning 24

Stäng

Kontakt

Ruth Lille

Bitr vårdenhetschef

Studentansvarig avd 24 Medicinkliniken Falu lasarett 023-492584 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Presentation av verksamheten

Avdelning 24 är en del av lung- allergisektionen inom medicinkliniken. Inriktningen är patienter med lungsjukdomar, men även allmänmedicinpatienter förekommer. Vi har 18 vårdplatser fördelade på två vårdlag. I ett vårdlag ingår läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som tillsammans ansvarar för vården av patienterna. Vi har även sjukgymnast, dietist och apotekspersonal knutna till avdelningen.
Möjlighet finns att någon dag vara på lung- allergimottagningen.

Studerandekategorier

På avdelningen finns studenter i utbildning till bland annat läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Introduktion

Ett introduktionsbrev med information om verksamheten skickas hem till berörda studenten 1-2 veckor före praktiktidens start. Introduktion på avdelningen sker första dagen/dagarna tillsammans med handledaren.

Inför VFU är det viktigt att du som student funderar och eventuellt skriver ner vad du har för förväntningar och mål.

Praktisk information

Schemat under din VFU kommer att innehålla till största delen dagturer som börjar 06:45. Vissa kvälls- och helgturer förekommer också. Schemat skickas ut tillsammans med introduktionsbrevet. Arbetskläder och omklädningsrum finns på avdelningen. Möjlighet att förvara och värma medhavd mat finns.

Tillfälligt parkeringstillstånd skickas med introduktionsbrevet. Dessa gäller vid lasarettets personalparkering.

Inom lasarettsområdet finns kiosk, kafeteria och restaurang.

Handledningsmodell

Vi tillämpar den med högskolan överenskomna handledningsmodellen för studenter i termin 4. Det innebär att två studenter arbetar tillsammans med en utbildningssjuksköterska och vårdar ett visst antal patienter. De flesta arbetspass är utbildningssjuksköterskan frikopplad för att enbart arbeta med studenternas handledning. Fokus för studenterna ligger på att träna självständighet och samarbete samt att få möjlighet att reflektera utifrån den genomförda vården.

För studenter i termin 6 tillämpas inte handledningsmodellen fullt ut, men handledaren har även där viss frikopplad tid.