Verksamhetsförlagd utbildning på Avdelning 26

Stäng

Kontakt

Ingela Wilhelmsson

Bitr vårdenhetschef

Studentansvarig avd 26 Medicinkliniken Falu lasarett 023-490578 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Presentation av verksamheten

Avdelning 26 har 26 vårdplatser med inriktning mot stroke, neurologi och njurmedicinska sjukdomar. Avdelningen är en del av neurologi- och den njurmedicinska sektionen. I neurologisektionen ingår också neurologimottagningen och neurofys lab. I njurmedicin ingår även blod- och påsdialysmottagningarna.

Avdelningen har fyra arbetsstationer med 6 vårdplatser vardera och en övervakningssal med 6 vårdplatser. Vi arbetar i team kring patienten, där 1 sjuksköterska, 1-2 undersköterskor och 1 läkare tillsammans ansvarar för vården av 6-8 patienter. I teamet ingår också fysioterapeut och arbetsterapeut. Dietist, logoped och kurator finns också tillgängliga i teamet. Vi handleder studenter från sjuksköterskeprogrammet termin 4 och 6, elever från omvårdnadsprogrammet och praoelever.

Praktisk information

2-3 veckor innan VFU start skickas schema och information till dig som student. Schemat under din VFU kommer att innehålla dag-, kvälls- och helgturer. Fundera över dina förväntningar och mål med VFU. Arbetskläder och omklädningsrum finns på avdelningen, ta med arbetsskor. Det finns möjlighet att förvara och värma medhavd mat. Tillfälligt parkeringstillstånd kan du få under din VFU. Inom lasarettsområdet finns kiosk, cafeteria och restaurang. Telefonnummer till avdelningen 023-49 11 26, till Ingela, studentansvarig 023-49 05 78.

Handledningen, sjuksköterskeprogrammet

Vi tillämpar den med högskolan överenskomna handledningsmodellen för studenter i termin 4. Det innebär att två studenter arbetar tillsammans med en utbildningssjuksköterska och vårdar ett visst antal patienter. Ett flertal av arbetspassen är utbildningssköterskan frikopplad för att enbart arbeta med studenternas handledning. Fokus för studenterna ligger på att träna självständighet och samarbete samt få möjlighet att reflektera utifrån den genomförda vården.