Verksamhetsförlagd utbildning på Centraloperation

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Presentation av verksamheten

Centraloperation ingår i Op/An/IVA-kliniken tillsammans med Intensivvårds- och Uppvakningsavdelning, Anestesimottagning, Sterilteknisk avdelning och Dagkirurgisk avdelning Falun.

Det arbetar ca 150 personer på operationsavdelningen och under ett år gör vi ca.12.000 operationer.
Avdelningen är indelad i sektioner: Gynekologi, Kirurgi och Ortopedi fördelat på 13 operationssalar. Arbetet sker i team som består av specialistsjuksköterska inom anestesi, specialistsjuksköterska inom operation, undersköterska och läkare.

Vi har akut-, trauma och katastrofberedskap och ingår i sjukhusets hjärtlarmsorganisation. I arbetet på Centraloperation ingår också för anestesisjuksköterskor att söva på Öron/Ögonoperation, Magtarm-mottagningen, Röntgen mm. Anestesisjuksköterskorna medverkar också i övervakning och vård av patienter vid ambulanstransporter.

Studerandekategorier

Vi handleder studenter från sjuksköterskeprogrammet termin 4 och 6, studenter från olika specialist-sjuksköterskeprogram samt läkare. Studiebesök från övriga vårdutbildningar tas emot enligt överenskommelse.

Introduktion

Ett introduktionsbrev med information om verksamheten och schema skickas hem till berörda studenten 1-2 veckor före VFU start.

Introduktion på avdelningen sker första dagen tillsammans med studentansvarig specialistsjuksköterska.

Inför VFU är det viktigt att du som student skriver ner vad du har för förväntningar och mål.

Praktisk information

Personalkläder och omklädningsrum finns på avdelningen, ta med inneskor. Möjlighet att förvara och värma medhavd mat finns. Inom lasarettsområdet finns kiosk, kafeteria och restaurang.
Telefonnummer till avdelningen 023-49 22 75.

Handledning

Handledning sker utifrån respektive lärosätes handledningsmodell, studiehandling och kursmål.