Verksamhetsförlagd utbildning på Ortopediska kliniken

Stäng

Kontakt

Andreas Ryde

Studentansvarig sjuksköterska

023-491411 alt. 023-492240 Skicka epost

Henrietta Forsman

Klinisk lektor

023-778270 Skicka epost

Avdelning 17

Expedition 023-49 20 17

Avdelning 18

Expedition 023-49 20 18

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Välkommen sjuksköterskestudent till Verksamhetsförlagd utbildning på Ortopediska kliniken avdelning 17 och 18.

Presentation av verksamheten

Avdelning 17 på Falu lasarett, är en akut ortopedisk vårdavdelning med 24 vårdplatser. Här vårdas främst patienter med frakturer, akuta ryggbesvär och långvarig smärtproblematik. Det förekommer också att patienter vårdas för djupa knä- och höftledsinfektioner.

Avdelning 18, är en elektiv ortopedisk vårdavdelning med 12 vårdplatser. Här vårdas främst patienter som behandlats med planerad kirurgi av höft, knä, fot, axel och rygg.

Ortopediska kliniken består också av en mottagning, en förinskrivningsenhet och en dagkirurgisk verksamhet.

Pedagogisk plattform

För dig som är student i termin 4, kommer du under några veckor befinna dig på ortopedklinikens utbildningsenhet, KUA (Klinisk UtbildningsAvdelning). Utbildningsenheten har en egen expedition och fyra befintliga vårdplatser. Att använda sig av studentsalar är en organisatorisk modell som avgränsar studenternas kontaktyta under den verksamhetsförlagda utbildningen. Avgränsningen resulterar i att du som student engagerar dig mer i delar och helhet kring ett begränsat antal patienter, istället för att träna delmoment på ett stort antal patienter. På KUA varierar patientunderlaget medvetet för att inrymma en så bred pedagogiskt plattform som möjligt, vilket möjliggör en variation och progression inom den verksamhetsförlagda utbildningen för dig som student.

Med studentsalar ökar också förutsättningarna för kontinuitet ur såväl student- som patientperspektiv, liksom förutsättningarna att kunna bedriva personcentrerad vård. Som student kommer du att utföra omvårdnadsarbetet inom ramarna för den ortopediska verksamheten tillsammans med övriga studenter samt handledande sjuksköterska.

För dig som är student i termin 6, kommer du att handledas utifrån en given struktur, för att få dig att utvecklas i din kommande profession som sjuksköterska. På ortopedkliniken arbetar vi aktivt med handledning och du som student kommer att ges möjlighet till en patientnära övning och färdighet. Du kommer också att få en inblick i andra yrkesprofessioners roll i teamarbetet kring patienten och successivt, under handledning, ansvara för ett antal patienters omvårdnad.

Schema

Du följer din handledares schema som innefattar dag, kväll och helgpass. Utöver obligatoriska moment som exempelvis seminarier, är närvaron 4 arbetspass/vecka under din VFU. Schemat som du får hemskickat behöver således justeras tidsmässigt, vilket du gör tillsammans med din handledare.

På ortopedkliniken förekommer en viss rotation mellan avdelningarna och därmed kan din kliniska utbildning vara förlagd till både avdelning 17 och 18.

Närvaro

Den verksamhetsförlagda utbildningen på ortopediska kliniken är ett obligatoriskt moment och bygger på närvaro under hela perioden. Sjukfrånvaro anmäls alltid till respektive avdelning.

Praktisk information

Ett introduktionsbrev kommer att skickas till din hemadress cirka 1-2 veckor före VFU start och innehåller en studieguide, schema, tillfälligt parkeringstillstånd samt övrig praktisk information.

Första dagen på den verksamhetsförlagda utbildningen kommer innehålla en muntlig och fördjupande introduktion tillsammans med studentansvarig sjuksköterska.

Personalkläder och omklädningsrum finns i anslutning till avdelningarna, ta med inneskor och hänglås. Möjlighet att förvara och värma medhavd mat finns. Inom lasarettsområdet finns kiosk, kafeteria och restaurang.

Välkommen till oss!