Välkommen till medicin/geriatriska kliniken och vårdavdelningarna på Ludvika lasarett

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vårdavdelningarna ligger organisatoriskt under medicinkliniken Falun/Ludvika och är indelade i 2 avdelningar, avd 2 och 3. Du hittar oss på plan 4.

Avd 2 Geriatrisk/rehab avdelning:

Avd 2 har 23 vårdplatser och är indelad i 3 sektioner, Stroke, Ortoped och Palliativ.

Strokesektionen tar hand om patienter från akutfasen genom rehabiliteringsfasen och fram till hemgång. Teamarbetet mellan många yrkeskategorier är viktigt och mer påtagligt än på andra enheter. Vi arbetar med strokejournal och utifrån rehabplanering strukturerar vi upp vården och målet/ -n där alla i teamet är en del i hur det ska uppfyllas. Andra viktiga uppgifter är att ta hand om anhöriga till strokedrabbade patienter.

Ortopedsektion - ortopediska ingrepp sker i Falun men för de patienter som bor i Ludvikas närsjukvårdsområde sker mobilisering och rehabilitering efter ingreppet på avd 2.

Palliativa sektionen - tar emot patienter som är inskrivna i Palliativa teamet och som inte klarar sig hemma. Det kan vara behov från inställning av smärtlindring till vård i livets slutskede.

Avd 3 Medicinavdelning:

Avd 3 är en allmän medicinsk avdelning och här vårdas patienter med stor sjukdomsvariation. Neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, cardiovaskulära sjukdomar och lungsjukdomar är några av de större grupper som du kommer träffa på.

På avdelningen finns 23 vårdplatser, med möjlighet till fyra telemetriövervakningsplatser. Personalen är uppdela i fyra vårdpar dagtid och två vårdlag kvällstid. Vårdparen består av en sjuksköterska och en under sköterska. Kvällstid består vårdlaget av två sjuksköterskor och en undersköterska. På avdelningen finns två överläkare och oftast två underläkare. En sjukgymnast och arbetsterapeut är också knutna till avd.

Med tanke på den stora variationen av sjukdomstillstånd arbetar vi aktivt med utbildning/fortbildning intern för att hålla en hög nivå på kompetens. Vår målsättning är att all personal, vikarier och studenter ska erbjudas ett intern utbildningspaket som utformas utifrån några hörnstenar i vår verksamhet, såsom EKG/Arytmiövervakning, Andning och andningshjälpmedel såsom BIPAP/CPAP/O2 behandling, omhändertagande av kritisk dåliga patienter (MEWS), HLR, Cirkulation (Alert/Tubas).

Vi arbetar med patienter som snabbt kan försämras. För att upptäcka dessa patienter i tid och sätta in adekvat behandling jobbar vi med MEWS( Modified Early Warning Score) som ett standardiserat instrument.

Om NI vill göra Er praktik hos oss så lovar vi att ta hand om Er på ett personligt och professionellt sätt. Vi hoppas kunna koppla ihop det ni lär er på skolan till vården av de patienter vi har och även ge er mer kunskap inom vårat område.

Praktisk information inför praktik

Första dagen på avdelningen träffar du din handledare och /eller huvudhandledaren. Då vi går igenom lite information, rutiner, rundvandring, praktiska saker m.m. Under din VFU har du en handledare och ev en bihandledare, beroende på din handledares tjänstgöringsgrad. Schemat försöker vi skicka till dig i god tid, kan ibland vara svårt beroende på när schemat ska planeras.

Lunch kan ätas i avdelningens fikarum, där finns tillgång till kylskåp och flera mikrovågsugnar. Lasarettet har en kiosk/cafeteria där lättare måltider kan köpas.Ta med dig arbetsskor och ett hänglås så att du kan låsa in dina kläder och värdesaker. Arbetskläder får du på avdelningen. Omklädningsrum med låsbara skåp finns i källaren. Mindre värdeskåp med lås finns på avd, för t ex plånbok.

Passerkort kan i viss mån lånas ut. Möjlighet till övernattning finns också. Det finns två övernattningsrum som ligger i källaren. Parkera kan du göra på stora parkeringen utanför huvudentrén.

Välkomna!