Yrken

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget uppfattas av många som enbart sjukvård, det vill säga sjuksköterskor och läkare. Ingenting kan vara mer felaktigt.

Inom sjukvården finns det många olika intressanta yrken. Utöver vårdande och behandlande personal finns det bland annat kockar, vaktmästare, och tekniker som får lasarettet att fungera. Ser man till hela landstinget blir antalet yrken ännu fler som bidrar till en utvecklande arbetsplats.

Ambulanssjukvårdare Apotekare Arbetsterapeut Arbetsterapibiträde Assistent Audionom Barnkonventionssamordnare Barnmorska Barnskötare/barnsköterska Bedömningstandläkare Behandlingsassistent Belastningsergonom Bibliotekarie Bildterapeut Bilförare Biomedicinsk analytiker Controller Danskonsulent Diarieförare Dietist Distriktsarbetsterapeut Distriktsbarnmorska Distriktsläkare Distriktssjukgymnast Distriktssköterska Distriktstandläkare Dokumenthanteringsstrateg Ekonom Expeditionsbiträde Fastighetsförvaltare Folkhögskolelärare Fotograf Fotvårdsspecialist Fritidsassistent Fritidskonsulent Förrådsarbetare Förskolekonsulent Förskollärare Förstadielärare Gymnasielärare Handikappkonsulent Handläggare Hantverkare Hjälpmedelskonsulent HR-specialist Hygiensköterska Hörselpedagog Ingenjör IT-tekniker Kanslist Katastrofsamordnare Klinikassistent Klinisk adjunkt Klinisk farmaceut Kock/kokerska Kommunikationsstrateg Kommunikatör Konstkonsulent Kontorsvaktmästare Kurator Köksbiträde Laboratorieassistent Laboratoriebiträde Laboratorieingenjör Laboratorietekniker Landstingsjurist Logoped Logopedassistent Lärare Löneadministratör Medicintekniker Medicinsk sekreterare Medicinteknisk ingenjör Mediepedagog Mikrobiolog Miljöterapeut Musikterapeut Nämndsekreterare Obduktionstekniker Operationstandsköterska Optiker Ortodontiassistent Ortoptist Politisk sekreterare Pressekreterare Projektassistent Projektledare Psykiatriker Psykolog Psykoterapeut Receptionist Redaktör Rehabassistent Rektor Reparatör Röntgenbiträde Röntgensjuksköterska Rörelsepedagog Samordnare Sekreterare Serviceman Servicetekniker Sjukgymnast Sjukhusfysiker Sjukhuskemist Sjukhustandläkare Sjuksköterska Sjukvårdsbiträde Skolsköterska Skötare Socioterapeut Specialistläkare Specialistsjukgymnast Specialistsjuksköterska Stomisköterska Städerska Synpedagog Syo-funktionär Systemtekniker Tandhygienist Tandläkare Tandsköterska Tandteknikbiträde Tandtekniker Teckentolk Tekniker Telefonist Trafiksamordnare Trädgårdsmästare Underläkare Undersköterska Upphandlare Utredare Webbmaster Verkmästare Vårdadministratör Vårdare Vårdbiträde Vårdutvecklare Överläkare