Hygiensjuksköterska till Smittskyddsenheten

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Anställningen är vid Sektionen för vårdhygien som ingår i Smittskyddsenheten. Arbetet är länsövergripande med ett brett arbetsfält som omfattar såväl
landsting, kommuner som andra aktörer inom vården.

Inom Smittskyddsenheten arbetar
1 Smittskyddsläkare/hygienläkare
1 Biträdande smittskyddsläkare/hygienläkare
1 Informationsläkare
2,5 Hygiensjuksköterskor
1,5 Smittskyddssköterska
1 Smittskyddssekretare
1 hiv/STI samordnare

Syftet med vårdhygieniskt arbete är att förebygga vårdrelaterade infektioner. Som hygiensjuksköterska medverkar du till detta genom att
. Ge råd, informera och undervisa
. Medverka i utvecklings- och kvalitetsarbete
. Aktivt följa utvecklingen inom området vårdhygien
. Samarbeta med smittskyddssköterskan

Kvalifikationer

. Sjuksköterskeutbildning
. Mångårig praktisk erfarenhet av hälso- och sjukvårdsarbete
. Kunna arbeta självständigt och samarbeta med olika aktörer inom vården
. Körkort

Önskvärda meriter
. Vidareutbildning inom vårdhygien, infektionsepidemiologi samt mikrobiologi och om detta saknas förväntas man att skaffa sådan kompetens
. Erfarenhet av infektionssjukvård eller vårdhygien
. Pedagogisk erfarenhet och utbildning
. Erfarenhet av arbetsledning
. Datorvana

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.