Sjuksköterska leg tv Psykiatriska mottagningen i Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Psykiatriska mottagningen i Falun, Team. Innehållet i den psykiatriska verksamheten baseras på ett helhetsperspektiv vilket omfattar medicinska, psykologiska och sociala aspekter. På enheterna arbetar sjuksköterskor, skötare, läkare, socionomer, psykologer samt leg psykoterapeuter. Du kommer att få kontinuerligt stöd och handledning i ditt arbete.

Vi söker nu en sjuksköterska till Team 1 som ska ansvara bland annat för patienter med ADHD/ADD diagnos och beroende. Det innebär bland annat att ansvara för administration kring provtagning samt kontroll av provsvar, informationssamtal till patienter samt anhöriga samt stödjande samtal till patienter. Kvalitetsregistrering. Vissa undersökningar som EKG. Andra uppgifter är telefon rådgivning, viss läkemedelsuppföljning samt förekommande behandlingsarbete som vi bedömer lämplig utifrån din utbildning och kompetens. Beskriv alla de arbetsuppgifter, ansvarsområden och befogenheter som hör till den aktuella befattningen, i enlighet med framtagen kravprofil.

Kvalifikationer

Leg sjuksköterska. Egenskaper så som god samarbetsförmåga, flexibilitet samt förmåga att arbeta i team är viktigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vidareutbildning i psykiatri ses som meriterande. Samt erfarenhet av missbruk och egenvård.Kompetenskraven i framtagen kravprofil.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.