Rektor till Fornby Folkhögskola

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Landstinget Dalarna är regional huvudman för kulturverksamheter, folkhögskolor, gymnasieskolor och för kulturstiftelser med egna styrelser. Landstinget Dalarna ger även bidrag till föreningar och studieförbund som bedriver regionala verksamheter.

Fornby folkhögskola är en av tre folkhögskolor inom Landstinget Dalarna och länets äldsta folkhögskola. Folkhögskolan med internat ligger vackert belägen invid Tunaån i Borlänge och har två filialer centralt belägna i Falun och Ludvika. Varje år studerar cirka 300 personer på skolans långa kurser.

Fornby folkhögskola erbjuder framförallt allmänna kurser men också särskilda kurser som till exempel svenska för studerande med annat modersmål, konst- och textilkurser samt kurs för vuxna med förvärvad hjärnskada. Dessutom anordnar skolan både distans- och sommarkurser samt fungerar som konferensanläggning. Skolans ambition är att anpassa utbudet av kurser i takt med samhällets utveckling och skolan driver folkhälsoarbete för demokrati, samhällsengagemang, livslångt lärande och delaktighet i kultur. Utgångspunkten för verksamheten inom Fornby folkhögskola är en helhetssyn på människa och lärande där var och en får möjlighet att i mötet med andra växa och utvecklas som människa.
Se även www.fornby.se.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter:
Vi söker en rektor som tillsammans med Fornbys medarbetare och kursdeltagare vill utveckla skolan vidare. Som rektor ansvarar du för ledning, planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten samt internat och konferensverksamhet. Du har budget- och personalansvar och är chef för en organisation med cirka 35 lärare och 15 servicepersonal. Du arbetar inom en politiskt styrd organisation, där Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd utgör skolans styrelse.
Förvaltningschfen på Kultur- och bildning är din närmaste chef och du ingår i förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med övriga chefer.

Kvalifikationer

Kvalifikationer:
Vi söker dig om har ett genuint intresse för människors utveckling genom lärande, bildning och kultur. Du har pedagogisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant. Du har ledarkompetens samt erfarenhet från folkbildande verksamhet. Du är trygg i ditt ledarskap, lyhörd och kommunikativ med förmåga att stödja och motivera dina medarbetare. Du är engagerad och drivande i det strategiska arbetet såväl som i den dagliga verksamheten på skolan.
Skolan strävar efter att vara en del i den regionala utvecklingen i Dalarna och ser därför som angeläget att du är omvärldsorienterad, samverkande och bra på att skapa nätverk. Erfarenhet från arbete i politskt styrd organisation är meriterande.
Du är strukturerad och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Arbetet kräver resor med bil, varför körkort är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Landstinget Dalarna tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.