Vik kurator, Barn-/Ungdomshabiliteringen, Ludvika

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Habiliteringen är en länsövergripande verksamhet och är landstingets särskilda specialistresurs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och habiliterande insatser enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL).

Habiliteringen i Dalarna arbetar med barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar. Enheterna har medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens. Teamarbete är Habiliteringens styrka.Varje yrkeskategori bidrar i teamet med sin specifika kompetens.
Habiliteringen i Ludvika är inrymd i ljusa, fräscha lokaler på Ludvika lasarett. Vi har en modern, ergonomisk bra arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat.
Den nyanställde får tillgång till mentor på enheten, handledning av yrkeskollega, introduktion hos kollegor över länet och fyra dagars habiliteringsutbildning.

Kuratorns arbetsuppgifter är att i samarbete med teamet ansvara för det psykosociala utrednings- och behandlingsarbetet.
Kuratorn ger information om samhällets stödinsatser både individuellt och i grupp.
Kuratorn ger också samtalsstöd vid behov till den enskilde och deras anhöriga.
Du kommer att delta i planering av insatser med barnet/ungdomen, deras anhöriga och personal från olika verksamheter.
Det förkommer resor i tjänsten..

Kvalifikationer

Du har socionomexamen.
Du är öppen och flexibel som person som kan jobba både individuellt och i grupp. Eftersom du kommer att arbeta i team lägger vi stor vikt vis social kompetens, samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Körkort erfordras.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.