Fysioterapiverksamheten Falu Lasarett söker ny Rehabassistent

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Sedvanliga arbetsuppgifter i bassängverksamhet såsom bevakning av bassäng och bassänghall. Vara behjälplig vid förflyttning av patienter från rullstolar/britsar till och ur bassäng. Träna med patienter i bassäng på delegation av sjukgymnast. Journalföring i Take Care. Planering och organisering av bassängverksamheten. Städning av bassänghall och omklädningsrum i samarbete med personal från Landstingsservice.
Vid behov arbeta tillsammans eller på delegation av fysioterapeut/sjukgymnast på vårdavdelning.
Du ska i samverkan med övriga i gruppen svara för den verksamhet som bedrivs vid bassängen. Tillsammans med gruppens medarbetare delta i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete inom den egna gruppen och i samverkan med andra grupper.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är sjukvårdskunnig, gärna ihop med friskvårdsutbildning. Simkunnighet (enligt Svenska simförbundets definition; Simkunnig anses den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit sig upp till ytan, kan simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg) samt förmåga att kunna livrädda person på 1,6m djup krävs. Goda kunskaper i svenska språket, intresse och fallenhet för administrations- och datorarbete samt god samarbetsförmåga och social kompetens är viktigt.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.