1:a linjens chef, avd 72, Medicin Geriatrik och Rehabilitering Mora

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Arbetsuppgifter

Avdelningen har ca 30 medarbetare, många med lång erfarenhet.
Som 1:a linjens chef har du verksamhetsansvar, personal- och arbetsmiljöansvar samt ekonomiskt ansvar. Du bidrar tillsammans med ledningsgruppen till hela klinikens utveckling, leder utvecklingen på avdelningen mot uppställda mål och bidrar till en ekonomi i balans.
Som chef är det viktigt att du kan kommunicera, delegera, motivera och leda team.
Du är också en del i ledningen av medicinkliniken och sitter med i ledningsgruppen under ledning av verksamhetschefen.

Landstinget har en chef- och medarbetarpolicy som poängterar att du som chef i landstinget
- aktivt tar ansvar för din verksamhet, medarbetare och ekonomin och alltid företräder arbetsgivaren
- känner till och förstår villkoren för uppdraget och vilka mål som skall uppnås, och kommunicerar verksamhetens uppdrag
- utvecklar verksamheten genom att ta till vara medarbetarnas initiativ till ständiga förbättringar
- initierar och driver utvecklingen i samverkan med medarbetarna
- bekräftar medarbetare genom att se och aktivt lyssna till dem samt ge konstruktiv återkoppling
- har intresse, vilja och ambition att utvecklas i din chefsroll och personliga utveckling och får också stöd för sådan utveckling
- känner till rättigheter och skyldigheter utifrån gällande lagar, avtal och andra styrande dokument

Tjänsten innebär tillsvidareanställning i grundprofessionen med chefsförordnande på 3 år.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.

Du ska ha intresse för att leda och utveckla verksamheten samt modet att vara chef.
Som person har du god social förmåga och kan delegera, motivera och kommunicera.
Du har förmåga att fatta beslut och bidra till helheten.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.