Vill du vara med i den fortsatta utvecklingen av vår Kris- och Traumaenhet

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Mottagningen, som har ett länsuppdrag, är en självständig enhet inom vuxenpsykiatrin i Borlänge. Vuxenpsykiatrin i Dalarna är en samlad specialistverksamhet och tillhör division psykiatri inom Hälso- och sjukvården. Uppdraget för mottagningen är i första hand att erbjuda vård och behandling till personer som är flykting eller asylsökande och som är traumatiserade av händelser i samband med krig, tortyr eller annat samhälleligt våld. Traumabehandling ska ges till personer från 15 års ålder, så som traumafokuserad terapi, individuellt, i grupp eller familjevis. Enheten ska också i sin helhet vara uppdaterad på ny kunskap och främja transkulturell specialistvård inom Landstinget Dalarna. Enheten ska utgöra stöd till andra i Landstinget som möter dessa människor i sitt arbete, både vad det gäller arbetssätt men också förståelse för kulturella aspekter. Bemanningen på mottagningen är planerad till 4 psykologer, 1 socionom, medicinsk sekreterare på deltid och psykiatriker som konsult. En av psykologerna har förutom det kliniska arbetet, även uppdraget som avdelningschef.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som är leg. Psykolog eller socionom och har erfarenheter av att arbeta med bedömning och psykologisk behandling av personer som är traumatiserade. Goda kunskaper om kris- och traumabehandling är önskvärt. Att kunna möta personer i kris på andra språk än svenska är meriterande liksom erfarenhet av att möta personer från andra kulturer och förståelse för olika kulturella sammanhang. Du kommer att arbeta självständigt med bedömning och behandling men med stöd av och ibland tillsammans med, övriga teammedlemmar. Du kommer att erbjudas handledning av meriterade handledarutbildade psykoterapeuter och vidareutbildning efter behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga. Körkort är önskvärt. Resor i tjänsten inom länet kan ingå.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.