Sjuksköterska, LARO, Allmänpsykiatriska kliniken

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter har ett länsövergripande uppdrag inom vuxenpsykiatrin, med ansvarar för psykiatrisk akutvård, slutenvård, missbruks- och beroendevård samt specialistvård för patienter med ätstörningar. Kliniken har verksamhet både i Säter och i Falun. LARO ingår som en del i beroendeenheten Falun och är en öppenvårdsverksamhet som arbetar med substitutionsbehandling.

Som sjuksköterska ansvarar du för substitutionsbehandling för de beroendepatienter som ingår i LARO programmet. Mottagningens uppdrag är att erbjuda personer med opioidberoende, läkemedelsassisterad behandling med substitutionsläkemedel.

Till arbetsuppgifterna hör kliniska bedömningar, läkemedelsadministrering, hantering, provtagning likväl som motivationsarbete, stödsamtal, återfallshantering, uppföljningar och vårdplanering. Arbetet kring patienterna sker ofta i nära samarbete med slutenvården likväl som andra huvudmän, exempelvis kommunernas socialtjänst.

Inom mottagningen arbetar vi i team där det finns hög kompetens med representation av flera yrkesgrupper, sjuksköterskor, Läkare och kurator. Teamet har även tillgång till psykolog.

Som sjuksköterska vid LARO mottagningen förväntas du kunna fatta egna beslut likväl som i samarbete med teamet vid mottagningen. Du har ett stort ansvar för att det löpande arbetet vid mottagningen fungerar och för planeringen och utförandet av vården för patienten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som legitimerad sjuksköterska som är särskilt intresserad av missbruks/beroendevård och psykiatri.
Vidareutbildning i Psykiatri samt utbildning i beroendelära, MI och återfallsprevention är meriterande.

Vi ser gärna att du är öppen, flexibel och social med god förmåga att hantera och möta människor i svåra situationer. Du bör ha vana av mottagningsarbete och själv kunna planera och strukturera ditt arbete tillsammans med teamet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.

Intervjuer/urval sker löpande och efter att erforderliga beslut fattats.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.