Analytiker till analysavdelningen, Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.


Analysavdelningen är en nyinrättad funktion inom Landstinget Dalarnas ledningsenhet. Avdelningen som kommer att bestå av fem medarbetare har till uppdrag är att ansvara för strategisk analys av landstinget och i detta utgöra ett stöd till tjänstemannaledningen i strategisk planering och beslut. Prioriterat uppdrag för analysavdelningen under 2016-2017 är införandet av en ny planerings- och styrmodell. I uppdraget ingår bland annat analyser avseende behov och effektivitet i landstingets hälso- och sjukvård.

Vi söker nu en kvalificerad analytiker som tillsammans med övriga medarbetare på enheten vill arbeta för Landstinget Dalarna.

Arbetsuppgifter

Uppdraget innebär att du genom ditt arbete bidrar till utvecklingen av landstingets samtliga verksamheter. Du kommer att jobba med några av de viktigaste framtidsfrågorna för ledningen av landstinget där målet är att skapa en hållbar och högkvalitativ verksamhet.

Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande, spänna över olika områden och vanligtvis inkludera kvantitativa analyser av strategiskt viktiga frågor. I arbetet som analytiker kommer du att jobba nära landstingets BI-team som stöd i metodfrågor rörande analys.

Kvalifikationer

Utbildningskrav, du har någon av följande utbildningar

. Samhällsvetenskaplig utbildning på magister/masternivå inom exempelvis företagsekonomi/nationalekonomi eller statsvetenskap
. Vårdvetenskap eller folkhälsovetenskap på magister/masternivå
. Specialistläkarutbildning inom exempelvis socialmedicin
. Statistik eller epidemiologi på magister/masternivå
. Civilingenjör
. Forskarutbildning är meriterande


Erfarenhet, kunskaper och färdigheter:

. Dokumenterad erfarenhet av att begripligt, pedagogiskt uttrycka dig i utredande text
. Dokumenterat skicklig på att arbeta med kvantitativ analys med R, SPSS eller STATA
. Vana att arbeta med uppföljning genom användning av exempelvis kvalitetsregisterdata, öppna jämförelser och kostnad per patient (KPP) samt god kännedom om hur man hittar och tar fram data ur offentliga datakällor
. Utredningsarbete, tidigare uppdrag som projektledare samt arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande


Personliga egenskaper och förmågor:

För att vara framgångsrik i rollen måste du själv ha förmågan att identifiera vad som behöver göras i uppdraget, vara trygg med en arbetssituation utan tydliga uppdrag och självständigt kunna planera så att förväntat material kan levereras inom givna tidsramar. Du har en stark analytisk förmåga och kan hantera komplexa frågeställningar. Du måste kunna ta och ge kritik på ett konstruktivt sätt.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.