Medicinteknisk ingenjör, Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Medicinsk Teknik (MT) är en avdelning inom enheten Medicinsk Teknik och IT (MiT). MT har 36 medarbetare placerade på lasaretten i Falun, Mora, Ludvika och Avesta, varav 29 finns i Falun.
Vi medverkar till att vården har tillgång till säker och ändamålsenlig utrustning under dess hela livscykel från upphandling, anskaffning och installation, via förebyggande och akut service till skrotning.
Vårt mål är att utrustningarna ska vara välfungerande, att både personal- och patientsäkerheten är hög och att den medicintekniska verksamheten bedrivs kostnadseffektivt.

Arbetsuppgifter

Arbetsbeskrivning allmänt:
Medicinsk Teknik ger vårdverksamheterna support och stöd inom ett brett teknikområde omfattande bl.a. el, elektronik, data/IT, gas- & vätsketeknik, optik, finmekanik och mekanik. Arbetsuppgifterna är ansvarsfulla och ibland krävande men ett väl utfört arbete ger ofta mycket positiv energi tillbaka i form av uppskattning från våra kunder.
Vi söker medarbetare som med sin kompetens kan bidra till att skapa hög patientsäkerhet och hög tillgänglighet för den medicintekniska utrustningen i vården.

Arbetsbeskrivning denna tjänst:
Vi behöver förstärkning till ett av våra team som ger vårdverksamheterna support inom områdena el, elektronik, data/IT, optik, finmekanik och vätsketeknik.
Du kommer att självständigt jobba med avhjälpande och förebyggande underhåll samt leveranskontroller av medicinteknisk utrustning. Arbetet förutsätter ett bra samarbete och en god dialog med vårdpersonalen. Du kommer även att ha många leverantörskontakter.
Så småningom kommer du också att arbeta med att fram tekniska kravspecifikationer vid upphandlingar och utföra teknisk utvärdering av utrustning innan inköp. Du kan också komma att genomföra utbildningar av vårdpersonalen i handhavande.
Placeringsort är Falun, men eftersom MT är en länsövergripande verksamhet förekommer även uppdrag som innebär resor inom hela länet.

Kvalifikationer

Allmänna krav:
. Högskoleingenjör, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet och utbildningar.
. Kompetens/kunskaper inom något eller flera av områdena: elektronik, data/IT, el, optik, finmekanik, vätsketeknik.
. Bred teknisk kompetens och praktiskt handlag, kvalitetsmedvetenhet och förmåga att arbeta självständigt.
. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift då kravet på att kommunicera med vårdpersonal och att dokumentera alla serviceinsatser är högt.
. Behärska teknisk engelska för att kunna kommunicera skriftligt och muntligt med internationella serviceorganisationer.
. God samarbetsförmåga, servicekänsla och social kompetens.
. B-körkort

Det är meriterande om du:
. Är utbildad inom medicinsk teknik
. Är certifierad medicinsk ingenjör
. Har erfarenhet av medicintekniskt arbete
. Har erfarenhet av att arbeta med felsökning och reparationer av avancerad teknisk utrustning
. Har erfarenhet av att jobba i samt gärna även av att leda projekt
. Har kunskaper i regelverket för medicinteknisk utrustning

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.