Socionom/kurator Kuratorsenheten Ludvika

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Kuratorsenheten vänder sig till patienter och deras anhöriga som pga. sjukdom och trauma är i behov av psykosocialt stöd. Enhet med ca 18 medarbetare är fördelade på sjukhusen i Falun, Ludvika och Mora.

I Ludvika är din socionomkompetens en mycket viktig del i det nära samarbete som finns inom neuro, hem rehab och minnesmottagnings olika team, som består av kurator, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare samt tillgång till logoped. Förutom psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete kommer du att tillsammans med andra i teamet följa patienten och dennes familjs olika processer. Du kommer att ha kontakt med andra aktörer som försäkringskassan, arbetsgivare, arbetsförmedling, kommun m.fl. Att arbeta teamsammansatt ger en möjlighet till ökad kunskap och förståelse för patientens hela livssituation. Visst arbete på vårdavdelning kan förekomma samt handledning och stöd till vårdpersonal.

Som ny medarbetare får du introduktion och egen fadder och vi har regelbunden extern handledning.

Möjlighet till förlängt vikariat kan finnas.

Kvalifikationer

Du har socionomexamen.
Vi ser gärna att du har auktorisation eller motsvarande och erfarenhet av kuratorsarbete inom hälso- och sjukvård.
Meriterande är erfarenhet inom det specifika området, liksom kunskap om LSS.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och flexibilitet.
Körkort erfordras.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.