Arbetsterapeut, Kunskapscentrum neuropsykiatri inom BUP

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

BUP Dalarna är en länsövergripande specialistverksamhet som förutom KCnp består av fem öppenvårdsmottagningar, samt länsgemensamma resurser i form av akut- och korttidsavdelning, familjeterapienhet, ätstörningsenhet, akut team, enhet för nyanmälan och rådgivning som samtliga är underställda en gemensam verksamhetschef.

Neuropsykiatriska utredningsenheten är länsövergripande och tar emot barn och ungdomar från småbarnsålder till tonåringar med behov av bred bernpsykiatriskutredning på specialistnivå.
Arbetsgruppen består av läkare, kurator, psykolog, logopedarbetsterapeut, specialpedagog, sekreterare och chef. Vi har tillgång till sjukgymnast och neurolog.
Kunskapscentrum neuropsykiatri inom BUP söker arbetsterapeut.

Arbetsuppgifter

Som arbetsterapeut kommer du att i samarbete med övriga team medlemmar bedöma/ utreda barn och ungdomar med neuropsykiatrisk frågeställning.
Du kommer att ingå i ett särskilt utredningsteam där vi gör gemensamplaneringar kring vilka resurser som skall ingå i utredningsteam för varje enskilt barn/ungdom.
Teamets bedömning vägs samman och återkopplas gemensamt, muntligt och skriftligt med råd och rekommendationer kring fortsatta insatser och bemötande. Din del blir att göra utredning kring finmotorik och vardagsfungerande. Det finns tillgång till yrkeshandledning och yrkesträffar tillsammans med andra arbetsterapeuter inom BUP.
BUP har ett nära samarbete framförallt med barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdomsmedicin, skola, socialtjänst och vuxenpsykiatrin.

Kvalifikationer

Du är leg. arbetsterapeut
Vi ser gärna att du har erfarenhet genom arbete med barn och ungdomar.
Vi lägger stor vikt på samarbetsförmåga och personlig lämplighet.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.