Leg. arbetsterapeut, psykiatrimottagning Mora

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Vill du vara med och utveckla specialistsjukvården inom det psykiatriska området?
Psykiatriska mottagningen i Mora söker legitimerad arbetsterapeut.

Arbetsuppgifter

Vuxenpsykiatrin i Dalarna är en samlad specialistverksamhet och tillhör division psykiatri inom Hälso- och sjukvården. Den psykiatriska öppenvården är indelad i tre geografiska basenheter och med slutenvårdskliniker i Säter och Falun.

På psykiatrimottagningen i Mora finns en bred specialistpsykiatrisk kompetens samlad.
Mottagningen är uppdelad i fyra olika team: läkarteam, FACT-team, utrednings- och behandlingsteam och ett administrativt team.
Det finns ett strukturerat samarbete mellan teamen där man gemensamt fyller de behov av olika kompetenser som finns inom basenheten.

På mottagningen arbetar arbetsterapeuter, sjuksköterskor, psykologer, terapeuter, socionomer, koordinatorer, medicinska sekreterare och psykiatriker.

Inom basenheten finns dessutom tre psykiatriska mottagningsteam i Mora, Rättvik och Malung som är bemannade upp till sjuksköterskenivå.
Vårt uppdrag är att diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter med svårare psykiatriska tillstånd såsom psykoser, bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder, komplicerad PTSD och allvarligare ångest- och depressionstillstånd.

Som arbetsterapeut inom vuxenpsykiatrin kommer du att arbeta i utrednings- och behandlingsteamet. Dina arbetsuppgifter är omväxlande och innefattar både utrednings- och behandlingsinsatser.

Vi arbetar också i gruppformat med bland annat ADHD-grupper där du som arbetsterapeut har en viktig roll.
Bedömning och utprovning av hjälpmedel kommer också att ingå i dina arbetsuppgifter.
Det förekommer också att göra bedömningar i patientens hemmiljö varför du behöver ha körkort.

Kvalifikationer

Du är legitimerad arbetsterapeut.

Vår målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda ett spännande och utvecklande arbete, utvecklingsmöjlighet och fortbildning inom ditt område.
Vi är lyhörda för dina önskemål och värdesätter engagemang och initiativtagande.

Körkort är ett krav.

Intervjuer kan komma att ske förlöpande under ansökningstiden.

Välkommen med din ansökan!!

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.