Leg sjukgymnast/fysioterapeut till Fysioterapi Falu lasarett

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Fysioterapiverksamheten på Falu lasarett är indelad i tre arbetsgrupper, opererande, akutmedicinska samt geriatrik, rehabilitering och palliativ vård.
Vi arbetar mot samtliga kliniker på Falu lasarett.
Din placering blir i den opererande verksamheten med huvudplacering inom slutenvård, med inriktning kirurgi.

Arbetsuppgifterna är sedvanliga fysioterapeutiska/sjukgymnastiska insatser såsom: funktionsbedömning, andningsvård, pre- och post op information och mobilisering, behandling av kirurgiska patienter och hjälpmedelsutprovning.

Du kommer att arbeta självständigt och i nära samarbete med erfarna kollegor där utvecklings- och förbättringsarbete utgör en naturlig del i arbetet. Hos oss erbjuds du en grundlig inskolning samt utbildning och kompetensutveckling utifrån dina erfarenheter.

Placering: Fysioterapiverksamheten Falu lasarett, opererande grupp med placering på kirurgen.

Kvalifikationer

Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, gärna med erfarenhet av slutenvård inom kirurgi.
God förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt i svenska språket.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.