Diabetessjuksköterska, tv 100%, Medicinmottagningen Mora

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Medicinmottagningen är en del av den växande öppna vården på Medicinkliniken.
De största patientgrupperna på mottagningen är diabetes- magtarm- och hjärtpatienter.
Som diabetesmottagning tar vi hand om ca 350 patienter inom norra Dalarna som vi har kontakt med både genom distans och mottagningsbesök. Vi verkar för ett gott patientbemötande, hög tillgänglighet och flexibilitet, alltid med patientens bästa för ögonen! Hög kompetens och patientsäkerhet är ledord!

Som en del av klinikens diabetesteam kommer du att ansvara för ett eget patientområde som omfattar till största delen diabetes typ I men också typ II patienter.
Du kommer att boka in och träffa dina patienter på egen hand och i teamet. Som rådgivande ser vi våra patienter som en stark partner och med fokus på personcentrerad diabetesvård ser vi dem som en del av teamet.
Vi arbetar redan idag med moderna hjälpmedel inom diabetesvården tex CGM och insulinpump samt följer kvalitetslinjer från NDR-data. Diabetesteamet ansvar för dem flesta inneliggande patienterna på sjukhuset och står som rådgivare i frågor och behandlingar av diabetes till såväl patienter, läkare och personal.
Vi ansvar för diabetesfortbildning till samtliga kategorier inom kliniken. Multidisciplinärt fotteam är en annan viktig del av diabetesteamets arbete.

Kvalifikationer

Du är leg sjuksköterska.
Det är önskvärt att du som minst har genomgången specialistsjuksköterskeutbildning, kurs Diabetesvård 1, 15 HP. Som diabetessjuksköterska på medicinmottagningen deltar du i sedvanliga utbildningar hos arbetsgivaren.

Individuellt anpassade utbildningsinsatser kan också initieras och bekostas av kliniken. Utifrån Ditt behov kan en längre tids intern
utbildning/inskolning vara möjlig!

Det är viktigt att Du har förmåga att självständigt och gärna har vana av att driva egna projekt.

Vi lägger stor vikt vid en positiv människosyn, flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.