Leg psykoterapeut, Samtalsmottagning för Barn och Unga, Borlänge

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Vill Du bli vår tredje psykoterapeut?

Primärvården i Borlänge består av fyra vårdcentraler. Vi har tillsammans med Borlänge kommun en verksamhet med tidiga insatser för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa.

Samtalsmottagningen är lokaliserad på Skomakargatan med omedelbar närhet till Ungdomsmottagningen. Verksamheten bemannas nu av två leg psykoterapeuter. Tjänsteman från kommunen är på väg in. Vi söker nu en leg psykoterapeut.

Verksamheten har ett familjeperspektiv och bygger på nära samverkan mellan primärvård, socialtjänst och skola, samt ett fördjupat samarbete mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och Habiliteringen för att nå tidig upptäckt och säkerställa god vård för målgruppen barn och unga 0-17 år.

Du ska tillsammans med övriga teammedlemmar ha följsamhet till bl a Socialstyrelsens rekommendationer och riktlinjer för bedömning och behandling av barn, ungdomar och deras familjer, relevanta slutsatser från SBU samt Landstinget Dalarnas vårdprogram, rutiner och riktlinjer.

Kvalifikationer

Du är leg psykoterapeut med kunskap om och erfarenhet av psykosocialt arbete med barn, unga och deras föräldrar.
Du ska besitta god kunskap om barns normala utveckling, social-, grupp- och utvecklingspsykologi, diagnostik samt vetenskapsteori och forskningsmetoder.

Personliga egenskaper av betydelse är framför allt förmåga till samarbete i och utanför teamet, att se möjligheter och utvägar samt en genuin vilja att göra gott. Erfarenhet av utvecklingsarbete är meriterande.

Registerutdrag enligt JuU8 sker.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.