Hjälpmedelskonsulent kontinens, LD Hjälpmedel

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

LD Hjälpmedel arbetar på uppdrag av Hjälpmedelsnämnden i Dalarna som är gemensam för landstinget och kommunerna i Dalarna. Vårt uppdrag är att genom hjälpmedel, habiliterings- och rehabiliteringsstöd, rådgivning, konsultation, information samt tolktjänst, bidra till bästa möjliga livssituation för personer med funktionsnedsättning. Vi samarbetar med primärvård, specialistsjukvård och Dalarnas kommuner.

Arbetsuppgifter

Idag arbetar en kontinenssamordnare länsövergripande med upphandling av inkontinenshjälpmedel, rutiner, riktlinjer, vårdprogram, statistik, förskrivarutbildningar samt rådgivning och stöd till olika professioner.

Den demografiska utvecklingen visar att vi blir fler äldre, vilket utifrån dagens kunskap inom området leder till att fler personer kommer få behov av vård och behandling samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Området har behov av att utvecklas, för att bidra till delaktighet och bäst möjliga livssituation för personer i alla åldrar med blås och/eller tarmdysfunktion, vilket sker genom ökad följsamhet till vårdprogrammen för vård och behandling samt individuell förskrivning av hjälpmedel. Inkontinensvården berör de flesta professioner inom hälso- och sjukvården.

För att kunna utöka och fördjupa utbildning, stöd och rådgivning i kommuner och landsting, behövs ytterligare en person som arbetar med inkontinenshjälpmedelsfrågor i länet.

Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak bestå av:

. Rådgivning och stöd till förskrivare inom kommun och landsting utifrån avtal och vårdprogram
. Samverkan vid förskrivardagar med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hjälpmedelstekniker
. Delta i referensgrupp för Dalarnas resurscenter för hjälpmedel och referensgrupp kontinens
. Kontakt med kommuner, landsting leverantörer och intresseorganisationer etc. inom länet och nationellt
. hålla utbildningar och fortbildningar för kund (exempelvis förskrivare)
. Omvärldsbevakning inom områdetKvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, distriktssköterska eller sjukgymnast/fysioterapeut. Det är ett krav att du har minst tre års erfarenhet av vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Du har god datorvana samt körkort för personbil.

Meriterande är utbildningen "Vård och behandling vid blås- och tarmfunktionsstörningar samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel, 7,5 hp" eller motsvarande. Uroterapeututbildning är meriterande, liksom erfarenhet av pedagogiskt och/eller konsultativt arbete.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i lokala eller regionala nätverk.

Personliga egenskaper:
För att vara framgångsrik i uppdraget krävs att du är kommunikativ, flexibel, pedagogisk, uthållig samt har god samarbetsförmåga. Du har ett praktiskt handlag och ser människan som en helhet med behov 24-7.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.