Arbetsterapeut till Arbetsterapin, Avesta lasarett

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.
Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Avesta lasarett ligger i södra Dalarna. Arbetsterapin tillsammans med fysioterapin och kurator, utgör en egen enhet som organisatoriskt tillhör kliniken för medicin, geriatrik, rehabilitering och akutmottagning.

Inom geriatrik och rehabiliteringsdelen finns en strokeenhet med akutintag, en ortopedisk rehabiliteringsenhet, en medicinsk äldrevårdsenhet, ett hemrehabiliteringsteam samt neurologisk öppenvårdsrehabilitering. Inom medicindelen finns förutom öppenvårdsverksamhet, en vårdavdelning om 16 vårdplatser. Inom akutmottagningen finns 5 vårdplatser.
Kliniken kommer under året att medverka i ett pilotgenomförande gällande "Ny nära vård" i södra Dalarna.
Arbetet innebär en utveckling av framtidens sjukvård i området.

En av våra medarbetare går nu i pension och vi behöver en ny kollega.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppifter:
- planera och utveckla verksamheten inom kliniken
- medverka vid handledning och fortbildning av annan personal
- dokumentation i Take Care

Placering fastställs i samband med tillsättningen.

Kvalifikationer

Du är legitimerad arbetsterapeut, gärna med dokumenterad erfarenhet av arbete inom geriatrisk rehabilitering.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras.

Övrigt

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning, samt den regionala kollektivtrafiken. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.