Leg. Fysioterapeut Ludvika lasarett

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Fysioterapi och dietistverksamheten är en basenhet som bemannar klinikerna på Falu, Ludvika och Mora lasarett med fysioterapi/sjukgymnastik och klinikerna på Avesta, Falu, Ludvika och Mora lasarett med dietistverksamhet.

Fysioterapin på Ludvika lasarett arbetar mot Medicinkliniken Ludvika samt mot Specialiserade palliativa vården. Vi är verksamma inom såväl sluten som öppenvårdsverksamhet. Våra arbetsfält är på vårdavdelning inom medicin och geriatrisk rehabilitering samt på Ger/Rehab Öppenvård (som inkluderar hemrehabteam och neuroteam), inom det palliativa teamet, med hjärtrehabilitering samt med lymfödemterapi.

Du som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss i Ludvika ska i samverkan med övriga på enheten svara för fysioterapi/sjukgymnastik inom våra arbetsfält och i teamarbetet aktivt bidra med fysioterapeutisk/sjukgymnastisk kompetens. Delta i vår verksamhetsutveckling och i förbättringsarbete inom aktuellt kompetensområde i samverkan med andra fysioterapeuter/sjukgymnaster och tvärprofessionellt på klinikerna. Handledning av studenter ingår.
Hos oss erbjuds du inskolning samt utbildning och kompetensutveckling utifrån dina erfarenheter.

Kvalifikationer

Du är leg fysioterapeut/sjukgymnast, gärna med erfarenhet av geriatrisk rehabilitering.

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt i svenska språket.

Intervjuer kan ske fortlöpande under annonseringstiden.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.