Sjuksköterska Habiliteringen i Mora

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Landstinget Dalarnas Habilitering erbjuder stöd, utbildning,
råd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och deras närstående.
Stödet ska bidra till fungerande vardagsliv, god livskvalitet och
delaktighet i samhället.

Habiliteringen i Dalarna är en länsövergripande
specialistresurs som finns på fem orter i länet.
På Habiliteringen finns många olika yrkesgrupper som
arbetar i team tillsammans med brukaren och dess nätverk.
Habiliteringens arbete utgår från brukarens eget behov.
Åtgärder planeras gemensamt utifrån brukarens aktuella livssituation. Planeringen sammanställs i en habiliteringsplan och visar vilka mål man ska sikta mot.
Eftersom behov förändras är det vanligt att kontakterna varierar under åren.
Habiliteringen erbjuder konsultativa insatser, kurser, utbildning och gruppverksamhet för brukaren och dess nätverk.

Habiliteringen samverkar med andra samhällsinstanser.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter

.Teamarbete
.Information, undervisning och praktisk handledning kopplade till omvårdnadsområden beskrivna nedan, till barn/ungdom/familjer/nätverk, detta görs individuellt eller i grupp
.Telefonrådgivning och stödsamtal
.Medverka med omvårdnadskompetens i teamarbetet
.Identifiera vårdnadsbehovet och verka för att det utreds och tillgodoses tillsammans med berörda yrkesgrupper i teamet
.Information till/från teamet gällande barn/ungdomar till/från läkarmottagning
.Ge information, utbildning och konsultation till personalgrupper inom kommunens verksamheter enligt avtal, avseende medicinsk omvårdnad
.Samverka i vårdkedjan för att öka effektivitet och kvalitet för barnet/ungdomen/familjen i kontakten mellan habiliteringen och andra aktörer i vårdkedjan t.ex. vårdcentral, barnklinik, länssjukvård, regionsjukvård eller hjälpmedelscentralen.
.Medverka vid överföring mellan barn-och ungdomshabilitering och vuxenhabilitering enligt rutin för Fast Vårdkontakt/medicinskt ansvar.


Hjälpmedelsförskrivning
Utredning, utprovning, förskrivning samt uppföljning av:
inkontinenshjälpmedel och nutritionshjälpmedel

Läkarmottagning
- Prioritera och boka barn/ungdomar till läkarmottagning
- Följa upp och åtgärda ordinationer efter läkarbesök
- Ombesörja att provtagning utförs
- Följa upp medicinering enligt ordination och vårdprogram
- Vara en länk mellan anhöriga och läkare vid t.ex. receptförnyelse samt förmedla kontakt med läkare när så önskas

Kompetensutveckling
Fortlöpande fördjupa och utveckla sin kunskap och kompetens inom medicinsk omvårdnad utifrån evidensbaserad forskning.

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning i barn- och eller distrikt.

B-körkort är ett krav.

Du ska arbeta i team. Stor vikt fäst vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och självständigt arbete.
Du är lyhörd och empatisk i yrkesrollen och har förmåga att bemöta brukare och närstående i olika situationer.
Erfarenhet av teamarbete och kunskap om barn och ungdomar med autism, flerfunktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning, alternativ kommunikation, beteendeavvikelser och habiliteringsarbete är meriterande.

Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.