Avdelningschef Habiliteringen Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Arbetsplatsbeskrivning
Habiliteringens uppdrag är att samverka med personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar och deras närstående. Vi ska i alla sammanhang, både i det direkta mötet brukarna men också gentemot samhället i övrigt, verka för att personer med funktionsnedsättningar upplever att de har stora möjligheter till ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Habilitering är insatser som ska bidra till att brukarna utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga.
Habiliteringen i Dalarna har tvärvetenskapliga team med medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens. På enheterna finns också medicinsk sekreterare. Habiliteringen är en länsövergripande specialistresurs som finns på fem orter i länet.

Arbetsbeskrivning
Vi riktar oss till dig som vill vara med och leda och utveckla Habiliteringen i Falun. Du kommer att ingå som en av fem avdelningschefer i Habiliteringens länsövergripande ledningsgrupp. Avdelningscheferna erbjuds chefsutbildning i Landstingets regi. Ekonomi- och personalansvar ingår i tjänsten.

Kvalifikationer

Avdelningschefskapet är ett förordnande på 3 år och man har sin tillsvidareanställning i Habiliteringen. Vi ser därför helst att du har ett yrke som finns inom habiliteringsverksamheten.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som chef.
Stor vikt fästs vid personlig lämplighet. Körkort erfordras.

Fackliga kontaktpersoner:
Vårdförbundet, Kerstin Erlandsson, 023-792045 070-2241432, kerstin.erlandsson@vardforbundet.se
Carina Magnusson, 023-490561, carina.magnusson@ltdalarna.se
SSR, Jörgen Fredholm, 023-492879, jorgen.fredholm@ltdalarna.se
Psykologförbundet, Eva Gunnarsson, 0226-496015, Eva.Gunnarsson@ltdalarna.se
Sveriges arbetsterapeuter, Helene Almqvist, 0243-497648, helenemarie.almqvist@ltdalarna.se
SACO, Pia Ohlsson, 076-8375702, pia.ohlsson@ltdalarna.se
Vision, Elisabeth Norgren 070-5910394, elisabeth.norgren@ltdalarna.se
Lärarförbundet, Ingegerd Hansson Salamon, 0243-497802, ingegerd.hansson-salamon@ltdalarna.se

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.