ST Barnneurolog, Habiliteringen Dalarna

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Habiliteringen och Barnmedicin i Dalarna samarbetar intimt när det gäller specialistområdet habilitering och barnneurologi.
Habiliteringen är en länsresurs som finns på 5 olika platser i länet. Enheterna har medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens.
Vi erbjuder dig en utbildningsorganisation där vi har en nära samverkan med Barnkliniken, så att du genom hela din ST får ett kontinuerligt stöd i din kompetensutveckling.
Din specialistutbildning utformar Du och Din personliga handledare tillsammans med verksamhetscheferna för Barn- och ungdomsmedicin och Barn- och ungdomshabiliteringen. Vi har gemensam studierektor inom barnneurologi i sjulänsregionen.

Kvalifikationer

Du är:
leg läkare, med intresse för verksamhetsområdet barnneurologi och för teamarbete, ev redan färdig specialist i barnmedicin eller på väg att bli. Du vill ha en gedigen barnneurologutbildning för att arbeta som specialist inom barnneurologi och habilitering.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.