Lärare till Mora Folkhögskola i svenska/engelska med specialkompetenser

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Mora Folkhögskola är norra Dalarnas folkhögskola med ett brett utbud av kurser och aktiviteter som svarar mot olika målgruppers behov och särskilt de av folkbildningen och staten prioriterade målgrupper samt huvudmannen landstinget Dalarnas prioriteringar.
Skolans profil är "natur, miljö, hälsa och skapande i ett hållbarhets- och helhetsperspektiv".
Vår verksamhet består i skolans ordinarie kursutbud, i särskilda uppdrag från staten samt i utvecklingsprojekt.. Den allmänna kursen bedrivs på tre nivåer, Bas (för nybörjare i svenska språket), Grund och Gymnasienivå. De särskilda kurserna erbjuder kvalitativa utbildningar i konstnärligt skapande, hantverk, längdskidåkning samt ekologisk odling och hållbar livsföring Dessutom erbjuds distanskurser med träffar i autism och ekologisk odling.
Mer på vår webbsida http://www.morafolkhogskola.se/
På Mora Folkhögskola förväntas du arbeta självständigt och ansvarsfullt med vuxna kursdeltagare och utifrån en helhetssyn på människan och lärandet. Demokratiutveckling och medborgarbildning är centrala aspekter i vårt folkbildningsarbete.
Du arbetar i arbetslag vilket kräver en god samarbetsförmåga och lyhördhet. Du har ett uppdrag med stor pedagogisk frihet och möjligheter till improvisation och idéutveckling vilket innebär kreativa utmaningar och ansvarstagande. Du arbetar i en mångkulturell, mångfunktionell och inkluderande miljö där alla har rätt till sin identitet; att vara sig själva, uttrycka sig fritt, samtala, samverka och utvecklas individuellt och tillsammans. Verksamheten styrs av demokratiska och humanistiska värderingar som ska genomsyra verksamhetens alla aspekter. Som medarbetare på Mora Folkhögskola förväntas du ställa upp på skolans grundläggande värderingar och vara intresserad av våra profilområden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är lärare i svenska (SFI/SAS/grund) och engelska grundnivå i första hand till våra kurser Allmän kurs Bas (för nybörjare i svenska språket) och Allmän kurs Grund. Vi hr inga krav på lärarlegitimation. Vi vill däremot gärna att du kombinerar språkundervisning med någon/några av följande specialkompetenser som är särskilt meriterande:
- Specialpedagogisk kompetens och erfarenhet, särskilt inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Folkhögskollärarexamen eller studier i folkbildningskunskap.
- Kompetens/erfarenhet av arbete med alfabetisering av vuxna.
- SYV-kompetens och erfarenhet i studie- och yrkesvägledning.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.