Psykolog alt PTP-psykolog, Öppenvårdsmott Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Det här är en möjlighet för dig som är intresserad av ett arbete med stor bredd med avseende på såväl arbetsuppgifter, möjlighet till kompetensutveckling och kollegor.
I vår verksamhet strävar vi efter att ha ett helhetsperspektiv och se människan utifrån både medicinska, psykologiska och sociala infallsvinklar.
Här arbetar psykologer, psykoterapeuter, läkare, arbetsterapeuter, socionom, rörelseterapeuter, musikterapeut, sjukgymnaster, sjuksköterskor och skötare, samt läkarsekreterare. Tack vare detta kan vi på vår mottagning erbjuda ett brett utbud av terapier.
Vi bedriver såväl individuella behandlingar som gruppbehandlingar och arbetar även med stödjande och utbildande insatser både till patienter och anhöriga. Vi strävar efter att ständigt förbättra vår verksamhet, och förslag samt initiativ från våra medarbetare uppmuntras.

På mottagningen finns fler tvärproffessionella kompetensteam och förmågan att samarbeta och ta tillvara varandras kompetens värderas högt. Behovet att diskutera yrkesspecifika frågor ges utrymme genom yrkesträffar. Psykologmöten hålls varannan vecka. Verksamheten erbjuder kontinuerligt ett varierat utbud av fortbildning och handledning som ger goda möjligheter till utveckling.

I Dalarna finns ett landstingsövergripande PTP-program med månatliga studiedagar, vilket ger dig möjlighet att träffa andra PTP-psykologer samtidigt som du får utbildning och inblick i olika verksamheter. på mottagningen har vi lång erfarenhet av att ta emot PTP-psykologer och du kommer att ha många psykologkollegor och få god handledning.

Kvalifikationer

Du är leg psykolog alternativt PTP-psykolog.
Stor vikt fästs vid personlighet.

Som psykolog utgörs en viktig del av dina arbetsuppgifter av bedömingar med avseende på funktionsnivå, problematik, diagnostistik samt behov. I detta ingår att utföra mer omfattande neuropsykologiska utredningar och personlighetsutredningar. Möjlighet att profilera sig inom utredningsområdet finns.
Dels kommer du att arbeta med psykoterapier och ev andra behandlingsinsatser, t ex gruppbehandlingar. Utifrån verksamhetens behov och egen kompetens kan olika former av utvecklingsarbete bli aktuellt.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.