Infrastrukturstekniker MiT Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.


ARBETSPLATSBESKRIVNING

Medicinsk Teknik och IT (MiT) består av ca 140 personer som ansvarar för både medicintekniska produkter och IT-verksamhet i Landstinget Dalarna. MiT och verksamheten arbetar tillsammans med både nationella och lokala strategier för att effektivisera vården.

Landstinget Dalarnas MiT (Medicinsk Teknik & IT) består av enheterna:
. IT-förvaltning och utveckling
. Medicinteknik
. IT-teknik

Enheten för "IT-teknik" är uppdelad i två delar:
. Servicedesk
. Drift & Teknik

Arbetsuppgifter

Till enheten Drift & Teknik söker vi nu en infrastrukturstekniker som skall arbeta med drift och förvaltning av servers och infrastruktur. Med detta menas att du ingår i teamet som säkerställer driften och underhåller våra produkter för Virtualisering, Lagring, Windows server, övervakning med mera. Som en i teamet blir du en som kontinuerligt jobbar med att förbättra leveransen och säkerställer att förutsättningarna för patientsäkervård finns.

. Systemövervakning med övervakningssystemet (SCOM) som verktyg
. Systemdrift av Bladservrar innefattande firmwareuppgraderingar och hårdvarufelsökning
. Systemdrift av Windows servers
. Driftsättning av Windows servers.
. Allmän incident- och problemhantering i 3:a linjen
. Delta i framtagande av nya standardiserad plattform av Windows server
. Att delta i utveckling av nya/ändrade tekniska lösningar inom området
. Vidareutveckling, underhåll, installation och konfigurering av ovanstående system
. Dokumentation av systemsamband, uppgraderingar samt arbetsrutiner

Kvalifikationer

Krav:
Utbildning inom IT sektorn med fokus på Infrastruktur och serverdrift. Gedigen erfarenhet av Windows Server som server operativsystemi en i en Enterprisemiljö. Detta innefattar:
. Hårdvara baserad på bladservrar
. Nätverk och kommunikation
. Virtualiseringsmiljöer
. Systemdrift i större miljöer (>4000 klienter)
. Windows 2008/R/2012/R2 Server/Datacenter
. Erfarenhet av Backup och backuppmiljöer
. Erfarenhet av övervakning
. Erfarenhet av lagring
. Active directory & GPO och hur det ger effekter på Windows servers

Erfarenhet meriterande:
. System Center Operations Manager
. Netbackup
. Vmware
. Speglade lagringslösningar med VPLEX & VMAX
. MS SQL server över 201X

Du har arbetat med ovanstående i minst två år i fråga om större miljöer med Microsoft som inriktning.

Personliga egenskaper:
Du är en serviceinriktad och social person som har lätt att möta nya människor och ser nyttan i att nå gemensamma såväl som individuella mål. Du har en god förmåga att prioritera problem samtidigt som du måste kunna hantera många ärenden samtidigt.

Du skall även vara van att dokumentera och informera genomförda ändringar. Ett strukturerat och processbaserat arbetssätt ser vi som en framgångsfaktor i arbetet hos oss. Vi ser gärna att du är bred i din kompetensbas för att du hos oss skall hitta hur just du kan bli en av våra bästa på det området.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.