Arbetsterapeut tv Barn och ungdomshab Ludvika

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Habiliteringen i Dalarna är en länsövergripande specialistverksamhet som består av Barn och ungdomshabilitering och Vuxenhabilitering. Habiliteringens målgrupp är personer i alla åldrar med olika funktionsnedsättningar. Verksamheten finns på fem orter i länet, Ludvika är en av de mindre. Vi är 16 medarbetare som består av både medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens. Den tvärvetenskapliga kompetensen och teamarbete är styrkan i verksamheten. Varje yrkeskategori bidrar med sin specifika kompetens. Arbetsterapeuten är en viktig yrkesgrupp i teamet.
Ludvika habilitering är inrymd i ljusa fräscha lokaler på Ludvika lasarett. Vi har en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat.

Din arbetsuppgift är att i samråd med barnet/ungdomen med anhöriga göra utredningar av funktionstillstånd, bedöma, träna, ge stöd för att kompensera olika funktionsnedsättningar. I uppdraget ingår även att ge information och kunskap till närmiljön. Du kommer att delta i planering av insatser med barnet/ungdomen med anhöriga och med habiliteringsteamet. Planering kan ske i samverkan med Hjälpmedelcentralen, andra vårdgrannar samt kommunal verksamhet. Det förekomer resor i tjänsten både inom kommunerna samt i länet. .

Kvalifikationer

Du är legitimerad arbetsterapeut. Du är självständig och nyfiken. Eftersom du ska arbeta i team och samverka med olika verksamheter lägger vi stor vikt vid samarbetsförmåga, social kompetens och personlig lämplighet. Du ska vara öppen för att ge information till nätverk och inför grupp.
Körkort erfordras.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.