Sem vik rehabassistent, Enheten för paramedicin Avesta

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Enheten för paramedicin, kliniken för medicin, geriatrik, rehabilitering och akutmottagning, Avesta lasarett.
Avesta lasarett ligger i södra Dalarna.

Arbetsterapin tillsammans med fysioterapin och kurator utgör en egen enhet som organisatoriskt tillhör kliniken för medicin, geriatrik, rehabilitering och akutmottagning.
Inom geriatrik och rehabiliteringsdelen finns en strokeenhet med akutintag, en ortopedisk rehabiliteringsenhet samt en medicinsk äldrevårdsenhet samt neurologisk dagrehabilitering.
Inom medicindelen finns, förutom öppenvårdsverksamhet en vårdavdelning om 16 vårdplatser samt 5 akutvårdsplatser.

Vi söker nu dig som vill arbeta hos oss i sommar! (Semestervikariat 2018-06-11 till 2018-08-19)

Som rehabassistent får du under handledning och efter eventuell delegation assistera fysioterapeuter/ sjukgymnaster och arbetsterapeuter i olika arbetsuppgifter såsom till exempel patientbehandling, hjälpmedelshantering, hembesök.

Kvalifikationer

Pågående studier till arbetsterapeut eller fysioterapeut är meriterande.

Intervjuer och tillsättning sker löpande. Vi räknar med att semesterrekryteringen är klar vecka 18. Detta innebär att du som är aktuell för anställning kommer att kontaktas innan dess.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.