Administratör/sekreterare tv Centrum för Klinisk Forskning Dalarna


"Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns det betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet. Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet, utbildning och forskning. Vi som Dalarnas största arbetsgivare är en viktig del av utvecklingen."

Arbetsuppgifter

CKF är en forskningsenhet finansierad av Landstinget Dalarna och Uppsala Universitet. CKF är känd för sin positiva, kreativa och produktiva forskningsmiljö och för det goda stödet som forskare utanför universiteten kan få. Vid CKF bedrivs patientnära klinisk forskning av doktorander och postdok-forskare, genomförs kurs i forskningsmetodik för ST-läkare och administreras interna och externa forskningsanslag och 15 forskningstjänster. Vid CKF bedrivs en intensiv seminarieverksamhet som också lockar kliniskt verksamma inom Landstinget Dalarna. Varje år bidrar forskare på CKF med ca 90 publikationer och ca 5 doktorander disputerar.
CKF har ett litet kansli bestående av en administratör 100 % och en föreståndare 100 % (med forskning i tjänsten upp till 50 %). Verksamheten och forskningsmiljön vid CKF är helt beroende av en erfaren och självständig administratör med god samarbetsförmåga. Administratören/sekreteraren är "spindeln i nätet" på CKF, finns som stöd till forskarna och administrerar ovanstående tillsammans med föreståndaren. Mera specifikt innebär tjänsten att
. Finnas tillgänglig för praktisk support till forskarna och föreståndaren (intern och extern kommunikation, arbetsplats, teknisk support hård- och mjukvara, ekonomi mm)
. Hen ska vidare administrera följande:
o CKFs hemsida och verksamhetsberättelse
o Ansökningar och vara webmaster för det digitala ansökningssystemet Research Web
o 15 forskartjänster
o CKFs ekonomi, forskarnas projektkonton och leveransattestera fakturor
o Kurser och seminarier
Placeringsort är Falun. Resor i arbetet kan förekomma.

Kvalifikationer

Krav:
. Administratörsutbildning/sekreterarutbildning
. Erfarenhet av administrativt arbete, ekonomi och webbaserad administration
. Ha mycket goda kommunikationsfärdigheter och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift
. Goda språkkunskaper i svenska och engelska
. Vara noggrann, samvetsgrannhet och ha hög social kompetens
. Förmåga att engagera sig i sitt arbete i kombination med en känsla för service, noggrannhet och flexibilitet.
. Självständighet, effektivitet och samarbetsförmåga är en förutsättning
. Ha grundläggande IT-färdigheter och behärska Office-paketet

Meriterande:
. Kännedom om forskningsverksamhet och forskningsfrågor är meriterande
. Gott kontaktnät inom Landstinget Dalarna.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.