Sjuksköterska till Allm psyk, avd 65 Falun, arbete var tredje helg

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter har ett länsövergripande uppdrag inom vuxenpsykiatrin, med ansvarar för psykiatrisk akutvård, slutenvård, missbruks- och beroendevård samt specialistvård för patienter med ätstörningar.
Kliniken har verksamhet både i Säter och i Falun.

Du kommer att arbeta som sjuksköterska på avdelning 65 i Falun, som är specialiserad på missbruks- och beroendevård.
Behandlingen på avdelningen är i huvudsak inriktad på abstinensbehandling och motivationsarbete, men även gentemot patienter med psykiatrisk samsjuklighet.
Gott samarbete med kommunernas socialtjänst, primärvården och psykiatrins öppenvård är en framgångsfaktor i arbetet.

Verksamheten har fattat ett inriktningsbeslut om tjänstgöring var tredje helg för sjuksköterskor under förutsättning att tjänsterna kan tillsättas som planerat.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett genuint intresse för att vårda och behandla patienter med missbruks- och beroendeproblem, samt har kunskap om psykiatriska sjukdomar i kombination med beroendeproblematik.

Du bör särskilt vara intresserad av samarbetsfrågor, kunna ta stort eget ansvar och ta egna initiativ. Självklart är Du legitimerad sjuksköterska och önskvärt är att du har vidareutbildning inom psykiatri.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet inom beroendevård.

Erfarenhet krävs.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.