Leg Arbetsterapeut vid barn- och ungdomshabiliteringen, Mora

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Habiliteringen är en specialistverksamhet i Dalarna som finns på fem orter i länet.
Habiliteringen har tvärvetenskapliga team med medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens.

Arbetsterapeut vid habiliteringen: Utreder och tränar aktivitetsförmåga och självständighet i vardagliga aktiviteter.
Ger insatser för att bibehålla, utveckla och/eller kompensera såväl fysiska som kognitiva förmågor.
Utreder och behandlar handfunktion.
Föreslår anpassningar av vardagsaktiviteter samt anpassningar av boende.

Arbetsuppgifter
. Utredningar
. Bedömningar
. Hjälpmedelsutprovning
. Intygsskrivande
. Ortos tillverkning
. Ger förslag på anpassningar av hemmiljö
. Uppföljning av insatser
. Utbilda/handleda/informera

Habiliteringen har ett tydligt uppdrag att utbilda och informera om funktionsnedsättningar, en del av arbetsuppgifterna är att informera och utbilda.

Arbetsterapeuten är en viktig del i arbetet med brukare och deras nätverk och ska vara väl insatt i enskilda brukares funktionsnedsättning, sociala situation och utifrån detta utarbeta förslag till åtgärder för att underlätta levnadsförhållanden.

Arbetsterapeuterna på habiliteringen i Dalarna får stöd i yrkesrollen genom yrkesträffar en gång varje månad. Yrkesutvecklaren är ansvarig för gruppen.

Kvalifikationer

Du är legitimerad arbetsterapeut.

B-körkort är ett krav.

Du ska arbeta i team. Stor vikt fäst vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Erfarenhet och kunskap om personer med funktionsnedsättningar är meriterande.

Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.