Verksamhetschef till Film i Dalarna

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

VI SÖKER EN CHEF SOM HAR ENGAGEMANG OCH MOD ATT LEDA FILM I DALARNA GENOM ETT STRATEGISKT FÖRÄNDRINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE

Landstinget Dalarna är regional huvudman för kulturverksamheter, folkhögskolor, gymnasieskolor och för kulturstiftelser med egna styrelser. Landstinget Dalarna ger även bidrag till föreningar och studieförbund som bedriver regionala verksamheter.

Film i Dalarna är ett regionalt resurscentrum för film med Landstinget Dalarna som huvudman, vars uppdrag är att utveckla och stödja filmkulturell verksamhet i länet inom områdena barn och unga, produktion och visning/evenemang. Film i Dalarna ingår i samverkansmodellen och får även statliga bidrag från Kulturrådet. Se även www.filmidalarna.se

Arbetsuppgifter

Film i Dalarna är en liten basenhet med fyra anställda konsulenter inom de olika profilområdena.
Din uppgift är att leda och motivera dina medarbetare och skapa utrymme för dem att verka som självständiga konsulenter. Tillsammans utvecklar ni verksamheten inom alla de områden som ingår i Film i Dalarnas uppdrag. Samverkan med övriga länskulturverksamheter, kommuner, högskola och över länsgränserna är prioriterat.
Du arbetar med strategiska utvecklingsfrågor på alla nivåer och söker samarbeten och extern finansiering för att utveckla verksamheten. Du har budget- och personalansvar och ingår i ledningsgrupp tillsammans med förvaltningens övriga chefer.
Förvaltningschefen är din närmaste chef och Kultur- och bildningsnämnden beslutar om verksamhet och budget.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom filmområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har chefs/ledarerfarenhet och gärna chefs- eller ledarskapsutbildning. Du har god kännedom om filmbranschen och är insatt i den nationella filmpolitiken. Vi ser gärna att du har uppbyggda regionala och/eller nationella nätverk inom film eller kulturomrdået. Du har förståelse och intresse för bredden i verksamheten - från filmpedagogik till filmproduktion och du kan sätta in filmen i ett större sammanhang.

Erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation och eller erfarenhet av samverkansmodell är meriterande. Du har god förmånga att uttrycka dig i tal och skrift.

Arbetet kräver resor med bil, varför körkort är ett krav. Placeringsort är Falun.

Landstinget Dalarna tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden.

PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi önskar en chef som är trygg i sin chefsroll och som har hög tillit till sina medarbetare.
Du är kommunikativ och samarbetsinriktad, strategisk och strukturerad, såväl i det interna som i det utåtriktade arbetet.
Du har stark känsla för filmen som uttrycksmedel och konstart, pedagogiskt verktyg och näring. Du kan med entusiasm och engagemang hantera förändrings- och utvecklingsprocesser som leder Film i Dalarna framåt.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.