Leg psykolog/PTP psykolog, Barnhabiliteringen Borlänge

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Habiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet som finns på fem orter i Dalarna. På varje enhet finns Barn och Ungdomshabilitering samt Vuxenhabilitering med tvärvetenskapliga team med medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens.

Borlänge ligger i hjärtat av dalarna med närhet till en mängd aktiviteter sommar som vinter.
Borlänge habilitering är placerad i ljusa, fräscha lokaler på Borlänge sjukhus.
Vi är 25 medarbetare inom olika yrkesområden, alla lika viktiga. Hos oss får du en trevlig psykosocial arbetsmiljö, en bra IT miljö och fysisk god arbetsmiljö (och sommartid, en omtyckt balkong, samt en uteplats).
Vi värnar om god kvalité genom att ha ett gott teamarbete, utvecklingsarbete (utbildningar) och bästa möjliga personalvård. Habiliteringen i Borlänge är en av länets större enheter och består av en mängd kompetensområden.

Psykologens uppdrag är främst att göra utredningar, för att klarlägga behov, samtalskontakt med barn och unga, behandlingsinsatser och/eller ge rekommendationer till anhöriga och personal.
Habiliteringsteamet har även uppdraget att ge information och utbildning om olika funktionsnedsättningar.
Arbetet innebär många olika kontakter, både interna och externa. Eftersom vi är en länsövergripande habilitering samverkar vi över länet. Därför behöver du ha körkort.

Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar sökanden med olika bakgrund.

Kom och se, så visar vi runt, berättar om oss och bjuder på fika!

Om du är upptagen, tipsa gärna ditt nätverk om tjänsten!

Kvalifikationer

Vi söker nu två nya medarbetare, legitimerade psykologer eller PTP-psykologer.
Du får gärna ha KBT inriktning.
Önskvärda meriter är kunskap och erfarenhet inom funktionsnedsättningar. Våra stora målgrupper är rörelsehinder, autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Eftersom du kommer att arbeta i team lägger vi stor vikt vid samarbetsförmåga, social kompetens och personlig lämplighet.

Alla yrkesprofessioner har länsövergripande yrkesträffar en gång i månaden. Då får du möjlighet att samverka med länets alla psykologer som jobbar på habiliteringen.

För dig som söker PTP-tjänst finns PTP-handledare på plats. Landstinget Dalarna har också ett välfungerande och omtyckt PTP-program med månatliga träffar för PTP-psykologerna.


Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.