Studielön under VUB, specialistsjuksköterska, flera inriktningar, ansökan

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Under förutsättning att erforderliga beslut fattas kan Landstinget Dalarna erbjuda 25 personer möjlighet att vidareutbilda sig med studielön på 25 000 kronor per månad för helfartsstudier.

Vi har kartlagt behovet av vidareutbildade sjuksköterskor utifrån framtida pensionsavgångar, åldersstruktur, personalomsättning och andra faktorer som påverkar kompetensförsörjningen.

Inriktningarna för vidareutbildning för sjuksköterskor är:
- akutsjukvård
- anestesisjukvård
- distriktsköterska
- hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
- intensivvård
- operationssjukvård
- palliativ vård
- psykiatrisk vård
- barnmorskeprogrammet

Fördelning av de 25 platserna kommer att ske i dialog med divisionscheferna efter ansökningstidens utgång med beaktande av intresset för olika vidareutbildningar och verksamhetens behov.

Kvalifikationer

Du ska vara legitimerad sjuksköterska.

Kriteriet för att ansöka om studielön för vidareutbildning är minst 12 månaders väl vitsordad arbetslivserfarenhet från yrket. Kravet på minst 12 månaders yrkeslivserfarenhet ska vara uppfyllt senast vid denna ansökningstidens utgång.

I rekryteringsprocessen bedömer vi både lämplighet i kommande yrkesroll och förmåga att genomföra studier på avancerad nivå. Både internt och externt sökande är välkomna att ansöka om studielön för vidareutbildning. Vid urvalet kommer vi i första hand att prioritera internsökande som uppfyller de krav som ställs enligt den kompetensbaserade rekryteringsmodellen.

I din ansökan vill vi att du har följande dokument bifogade:
- Personligt brev
- CV
- Ange önskad arbetsort
- Två arbetsgivarreferenser
- Fotografi
- Rekommendationsbrev(valfritt).

Läs mer om de olika inriktningarna och studielön i FAQ på landstingets webbplats:
http://www.ltdalarna.se/studielon

Kom ihåg att Du även anmäler dig till vald vidareutbildning via webben på www.antagning.se.

OM STUDIELÖN
Studierna är semestergrundande och du får semesterdagar som om du hade arbetat. Om du erbjuds studielön, och blir antagen till sökt vidareutbildning, ingår du ett avtal med Landstinget Dalarna där du förbinder dig att arbeta inom vald inriktning 24 månader, minst 75 %, efter avslutad utbildning. Om du inte fullföljer villkoren i avtalet har Landstinget Dalarna rätt att kräva återbetalning.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.