Psykolog/PTP psykolog, Allm psykiatrin, Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Allmänpsykiatriska kliniken i Falun & Säter har ett länsuppdrag inom vuxenpsykiatrin. Kliniken består av en akutmottagning (öppen dygnet runt), psykiatriska vårdavdelningar och en missbruks- och beroendevårdsenhet samt en ätstörningsenhet. Inom kliniken finns ett gemensamt behandlingsteam med psykologer, kuratorer och arbetsterapeut.

Nu finns behov av att anställa en leg. psykolog eller PTP-psykolog till behandlingsteamet i Falun, där Du kommer att arbeta tillsammans med en kurator och i samarbete med läkare och vårdpersonal på avd 60, 65 och LARO-mottagningen. Tjänsten är ett vikariat på ett år, men det kan finnas möjlighet till förlängning. I behandlingsteamet finns ytterligare en psykolog, en arbetsterapeut och en kurator som är placerade i Säter.

Psykologens huvuduppdrag är att bedöma, utreda och behandla patienter med akuta psykiatriska problem. Vissa uppdrag kan vara av mer konsultativ karaktär, där psykologen kan handleda andra yrkesgrupper i behandlingsarbete, utbilda inom olika psykologiska kunskapsområden eller ansvara för avgränsade utrednings- och uppföljningsuppdrag t ex neuropsykologi, allmänpsykiatrisk diagnostik och riskbedömningar. Krissamtal och anhörigstöd ingår även i arbetsuppgifterna.

Samarbete är en av de viktigaste processerna inom slutenvården, både inom behandlingsteamet men också med läkare, sjuksköterskor och kontaktpersonerna på avdelningarna, liksom gentemot andra verksamhetsområden inom landsting och kommun. På kliniken pågår idag ett utvecklings- och forskningsarbete, att systematiskt utveckla KBT (beteendeaktivering) som en kompletterande behandlingsmetod på avdelningarna.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som är intresserad att utveckla psykologens roll inom slutenvården och fördjupa dig inom akutpsykiatrin. Du ska vara intresserad av metodutveckling, ha en förmåga att arbeta självständigt men också god samarbetesförmåga, samt ha intresse för en variation av psykiatrisk problematik.
Du bör också vara intresserad av diagnostik, neuropsykologi och samarbetsfrågor med andra enheter, områden som särskilt är viktiga i slutenvården. Det finns tillgång till kvalificerad handledning, delta i forskningsarbete och möjlighet till fortbildning i din yrkesroll.

Du ska ha psykologlegitimation alt. psykologexamen (vid PTP-ansökan) och körkort.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.