Postdoktjänst, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF)

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF) utlyser fyra postdoktjänster i Landstinget Dalarna.

Vid Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF) erbjuds en forskningsmiljö till kliniskt verksamma forskare och doktorander i Landstinget Dalarna (LD); inom både länssjukvård och närsjukvård, medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. CKF drivs utifrån ett samarbetsavtal mellan LD och Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter

Tjänsterna är öppna att söka för personer som har disputerat och i första hand avsedda för dem som har en klinisk tjänst i Landstinget Dalarna.
Även de som har för avsikt att påbörja en klinisk tjänst i Landstinget Dalarna är välkomna med ansökan.

Anställda ur alla yrkesgrupper i Landstinget Dalarna med doktorsexamen och som har ett (eller flera) forskningsprojekt med kliniskt och patientnära fokus kan komma ifråga för anställning.

Två av tjänsterna är på 50 procent av heltid i två år, två är på 25 procent i två år.
Tjänsterna på 50 procent medger forskning på 40 procent och resterande 10 procent avser aktivt bidrag till forskningsmiljön t ex aktiv medverkan vid seminarier, undervisning i forskningsmetodik och handledning av uppsatser.
För 25 procent-tjänsterna gäller 20 procent forskning och 5 procent aktivt bidrag till forskningsmiljön.

Efter förordnandets utgång kan man ansöka om nytt i konkurrens, maximalt 50 procent i 2+2 år och 25 procent i 2+2 år.

Forskaren ges under tiden en tillfällig arbetsplats på CKF.
Fysisk närvaro på CKF för att bidra till en kreativ forskningsmiljö är av stor vikt.

Lön och andra förmåner under studierna motsvarar ordinarie lön.

Kvalifikationer

Disputerad forskare med fast anställning i Landstinget Dalarna eller i verksamhet/på tjänst som är helt eller delvis finansierad av LD.

Beslut om tillsättning sker vid Centrumrådets sammanträde 13 november 2018. Tjänsten kan påbörjas tidigast 1 januari 2019.

Ansökan skall innefatta bl a:
o Forskningsplan/studieplan
o Bevis om genomförd disputation
o Personligt brev
o Fullständigt CV med publikationslista och sökta och beviljade forskningsanslag
o Intyg om anställning i Landstinget Dalarna

Ansökan
Din ansökan skall senast 1 oktober 2018 ha inkommit till Centrum för Klinisk Forskning Dalarna. Ansökan sker elektroniskt på http://www.fou.nu/is/ckfuu

Fackliga kontakter:
Vision, Margaretha Nordman, 070-533 17 29
SACO, Annelie Sundstedt, 0243-497 371
Vårdförbundet, Kerstin Erlandsson, 070-224 14 32
Kommunal, Mona Månsson, 070-581 56 28

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.