Biträdande platschef, Bild och funktionsmedicin, Röntgenavdelningen Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Bild och funktionsmedicin i Dalarna är en länsövergripande verksamhet, representerad av radiologin i Dalarna samt Mammografiverksamheten.
Röntgenavdelningen i Falun betjänar länssjukhuset samt primärvården i mellersta upptagningsområdet. Kliniken genomför årligen +80 000 undersökningar.
Verksamheten har modern utrustning med MRT, DT, UL, IR, konventionell apparatur samt en Nuklearmedicinsk enhet.
Vid kliniken arbetar ca 100 medarbetare.

VÄLKOMMEN med Din ansökan!

Arbetsuppgifter

Som första linjens chef, leder och organiserar biträdandeplatschef tillsammans med platschefen arbetet för avdelningens medarbetare. Biträdande platschef har med platschef ett ansvar för enhetens personal, produktion, ekonomi, utbildnings och utvecklingsfrågor.

Vi söker Dig som har förmågan att vara med och utveckla specialiteten och verksamheten med sikte på framtiden. Du är aktiv och drivande inom verksamhetsplanering, metodutveckling och kvalitetsarbete.

Du är en person som ser möjligheter före svårigheter, utövar ett tydligt ledarskap, arbetar i samverkan med andra och skapar ett positivt arbetsklimat med öppet synsätt.

För uppdraget krävs att Du har kreativitet och initiativförmåga, en positiv attityd och god samarbetsförmåga samt förmåga att självständigt fatta beslut inom ramen för uppdraget.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer

Du är röntgensjuksköterska, sjuksköterska eller erfarenhet från annan hälso och sjukvårdsverksamhet i arbetsledande ställning.

Meriterande :
Grundläggande kunskap arbetsledning, arbetsrätt och arbetsmiljö
Grundläggande kunskaper om riskhantering
Kunskap om administrativa uppgifter, allmän datakunskap
Kunskap om IT system
Ledarskapsutbildning
Erfarenhet av att leda i förändringstider


Fackliga kontaktpersoner:
Vårdförbundet, Marion Vaeggemose, 076-7900391, info.dalarna@vardforbundet.se
Kommunal, Eva Olsson, 023-490000 vxl, kommunal.centralt@ltdalarna.se
Vision, Margaretha Nordman, 070-5518999, vision.falun@ltdalarna.se
SACO, Jan-Erik Bergkvist, jan-erik.bergkvist@ltdalarna.se alt saco.dalarna@ltdalarna.se

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.