Kurator/Socionom tv Kuratorsenheten Mora Lasarett

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Vill du ha ett spännande, varierande och meningsfullt arbete tillsammans med trevliga kollegor? Då är du välkommen med din ansökan till oss på Kuratorsenheten i Mora.

Kuratorsverksamheten finns samlad i en gemensam enhet med ca 19 medarbetare fördelat på tre av länets lasarett belägna i Falun, Ludvika och Mora. Vi förser även länets sju palliativa team samt Mora Folkhögskola med kuratorskompetens.

Som kurator inom hälso- och sjukvården möter du patienter och deras närstående som pga sjukdom eller trauma är i behov av psykosocialt stöd. Patienterna träffar du på egen mottagning eller när de är inneliggande på sjukhuset.

Arbetsuppgifterna består av psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete med fokus på kris och stödsamtal. Vi har även olika former av gruppverksamhet såsom hjärtskola, stroke och tiakurser, anhöriginformation, barn i sorggrupp etc.

Kvalitets- och utvecklingsarbete inkl handledning av studenter ingår i tjänsten. Handledning och utbildning av vårdpersonal kan förekomma. Du ingår även i länets PKL-organisation.

Att arbeta inom den specialiserade palliativa vården innebär multiprofessionellt teamarbete där du fungerar som den psykosociala experten. Arbetet sker till stora delar i patientens hem.

Som kurator vid Mora Folkhögskola arbetar du med psykosocialt stöd till elever för att främja elevens studiesituation. Konsultativt stöd i psykosociala elevfrågor till rektor och lärare. Kuratorsarbetet gentemot Folkhögskolan utgörs i dagsläget av 20 % av en heltidstjänst.

Vi har regelbunden handledning och som ny medarbetare får Du en gedigen introduktion samt egen fadder.

Har du frågor ang tjänsterna är du välkommen att höra av dig via mail eller telefon.

Kvalifikationer

Du är socionom, gärna med auktorisation eller motsvarande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av kuratorsarbete inom hälso- och sjukvård, påbyggnadsutbildning, kunskaper om våld i nära relation, risk- och missbruk samt barn som närstående.

I Landstinget Dalarna eftersträvar vi jämställdhet och ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället, vi välkomnar därför sökanden som bidrar till detta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet..

Körkort B

Varmt välkommen med din ansökan!

Intervjuer kommer att ske löpande.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.