Leg. Arbetsterapeut till psykiatrimottagning Mora

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Nu söker vi två arbetsterapeuter till utredning- och behandlingsteamet!

Vuxenpsykiatrin i Dalarna är en samlad specialistverksamhet och tillhör division psykiatri inom Hälso- och sjukvården. Öppenvården är indelad i tre geografiska basenheter med slutenvårdskliniker i Säter och Falun.

Arbetsuppgifter

Basenheten i norra och västra Dalarna har genomgått en omstrukturering där de basenhetsgemensamma enheterna i Mora är navet i organisationen. Där finns ett komplett utbud inom specialistpsykiatrisk vård som erbjuds personer som är i behov av denna vårdnivå. Inom basenheten finns dessutom tre psykiatriska mottagningsteam i Mora, Rättvik och Malung. Mottagningsteamen är bemannade upp till sjuksköterskenivå och där finns de fasta vårdkontakterna för patienterna.

Psykiatrimottagningen vid Mora lasarett är organiserad i fyra team: administrativa teamet, läkarteamet, FACT-teamet och utrednings- och behandlingsteamet.
Det finns ett strukturerat samarbete mellan teamen där man gemensamt fyller de behov av olika kompetenser som finns inom basenheten.

Till vårt Utrednings- och behandlingsteam söker vi två arbetsterapeuter.

Som arbetsterapeut är du en viktig del i arbetet med patienterna. Arbetsterapeuten utreder och behandlar patienter och erbjuder insatser för att bibehålla, utveckla och/eller kompensera förmågor så att patienten kan leva ett så bra liv som möjligt och då alltid med aktivitetsfokus.

I arbetet kommer du att arbeta med funktionsbedömningar som innefattar både intervju och observationsbedömningar
Insatser och behandling i grupp och individuellt där vi jobbar med struktur, rutiner, scheman, färdighetsträning, aktivitetsbalans, mm
Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
Delta i teamkonferenser om både utredning och behandlingsinsatser.

Kvalifikationer

Krav:
Legitimerad arbetsterapeut.
Körkort

För att möjliggöra ditt jobb erbjuder vi:
Handledning och samarbete med arbetsterapeutkollega
Yrkesträffar med andra arbetsterapeuter i länet
Möjlighet till vidareutbildning exempelvis bedömningsinstrumentet AMPS

Du som legitimerad arbetsterapeut är viktig i teamet för att vi ska kunna erbjuda den bästa möjliga specialiserade vården.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.