Fysioterapeut/Sjukgymnast, Rättspsykiatriska kliniken i Säter

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Tycker du om att arbeta långsiktigt i en verksamhet som spelar en viktig roll i samhället?
Nu har du chansen att prova på ett spännande arbete!
Rättspsykiatriska Kliniken i Säter söker nu en vikarierande legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast under 1 år.

Arbetsuppgifter

Vi står inför spännande utmaningar och hos oss har du möjlighet att bli en del av det team som möter och löser dessa utmaningar.
Vi arbetar just nu med en långsiktig strategi för att säkra kompetensförsörjningen inom rättspsykiatrin samt att utveckla och kvalitetssäkra vård och behandlingsinnehållet i verksamheten.

Rättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Totalt har vi 64 vårdplatser uppdelat på sex avdelningar som är bemannade med erfarna sjuksköterskor och skötare.
Inom kliniken finns även specialistläkare samt ett multiprofessionellt behandlingsteam där tjänsten du söker finns organiserad.
Behandlingsteamet är underställd en enhetschef och består av psykologer, arbetsterapeuter, kuratorer, socioterapeut, missbruksbehandlare och fysioterapeut.

Behandling inom rättspsykiatrin är teambaserad, där vårdplanen beskriver planering, genomförande och uppföljning.

Som leg fysioterapeut/sjukgymnast gör du bedömningar och behandlingar av patienter med funktionsstörningar från rörelse och stödjeorganen. Hälsoförebyggande arbete för patienterna i samarbete med personal är en stor del av arbetet.

Du kommer att delta i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete inom ditt kompetensområde. Du ska bedriva hälsosamtal samt motivera till ökad fysisk aktivitet.

Kvalifikationer

Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, gärna med erfarenhet av arbete inom psykiatri eller primärvård samt erfarenhet av motiverande samtal.
Stor vikt fästes vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.