Medicinsk sekreterare, Vill du bli en del av framtidens BUP Dalarna?

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

BUP Dalarna arbetar för att utveckla vårdprocesser på specialistnivå och söker nu medicinska sekreterare/vårdadministratörer för sommarvikariat.

BUP Dalarna är en länsövergripande verksamhet där fem öppenvårdsmottagningar är spridda i länet för närhet för familjerna och till våra samarbetspartners/vårdgrannar. Länsgemensamt finns en akut- och korttidsavdelning, ätstörningsenhet, familjeterapienhet samt ett neuropsykiatriskt kompetenscentrum.

Vi arbetar för ett samlat BUP Dalarna där tillgången till specialistnivåkompetenser ska erbjudas alla barn och unga i länet.

Runt patienten finns ett tvärprofessionellt team bestående av kuratorer, psykologer, sjuksköterskor, undersköterskor/skötare, läkare, arbetsterapeuter, specialpedagoger, behandlingsassistenter och medicinska sekreterare.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete där du utför varierande administrativa uppgifter, exempelvis medicinsk dokumentation, diagnosklassificering, post- och journalhantering. Ingår gör också receptionsarbete där du ger service till såväl våra patienter och deras familjer som till vår egen personal och våra externa kontakter.

Som medicinsk sekreterare i BUP Dalarna ingår du i en grupp av medicinska sekreterare som regelbundet har egna möten och där det finns en länk direkt till ledningsgruppen.

BUP Dalarna arbetar aktivt för att medicinska sekreterare, liksom alla andra yrkeskategorier, ska ha en självklar roll i verksamhets-utvecklingen.

Vi erbjuder dig som ny medicinsk sekreterare/vårdadministratör en erfaren kollega som mentor.

Din arbetsplats blir BUP-kliniken Falun. Tillträde enligt överenskommelse.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är serviceinriktad, har en god samarbetsförmåga, goda datakunskaper och en önskan om att få delta i arbetet för att göra den barn- och ungdomspsykiatriska vården ännu bättre.

Du har något av följande:
Medicinska sekreterarprogrammet 120 p.
Vårdadministrativa programmet 120 p.
YH-utbildning 400 p.
1-årig eftergymnasial vårddokumentations utbildning.

Varmt välkommen med din ansökan!

Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.