Utvecklingsledare

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Är du vår nya medarbetare till Utvecklingsavdelningen?
På utvecklingsavdelningen finns funktionerna kunskapsstyrning, ständiga förbättringar och patientsäkerhet.
Nu söker vi en medarbetare som vill arbeta med oss i första hand med inriktning patientsäkerhet.
Utvecklingsavdelningen stödjer verksamheterna i utvecklings-, kvalitets- och processarbete och arbetar på uppdrag av landstingsledningen, förvaltningarna, chefläkaravdelningen, IVO (Inspektionen för vård och omsorg) samt Socialstyrelsen. Vi samverkar inom Hälso-och sjukvårdsenheten och med de andra enheterna inom central förvaltning. I uppdraget ingår nära samarbete med olika nyckelpersoner i verksamheten, t ex verksamhetsutvecklare och patientsäkerhetsombud.

I ditt uppdrag ingår:
. Administrera avvikelsehanteringssystemet (Synergi) samt support till verksamheten
. Genomföra risk- och händelseanalyser på landstingsövergripande nivå samt som stöd
vid verksamhetsspecifika (mindre/mer avgränsade) risk- och händelseanalyser
. Genomföra utbildningar inom främst patientsäkerhetsområdet
. Bistå med statistik/utdata inom patientsäkerhetsområdet
. Stödja verksamheterna i riskförebyggande arbetssätt
. Verka för att stärka och tydliggöra patientens ställning och delaktighet
. Bidra till ständig förbättring av ditt eget och avdelningens arbete

Placeringsort Falun
Körkort erfordras då det förekommer resor i tjänsten

Kvalifikationer

Krav:
Högskoleutbildning inom hälso-och sjukvårdsområdet
Kunskap och erfarenhet av patientsäkerhetsarbete på avdelnings- eller kliniknivå
Kunskap och erfarenhet av ärendehandläggning i Synergi
Förmåga att utrycka dig i tal och skrift

Meriterande:
Utbildning i;
- Händelseanalys
- Riskanalys
- SBAR
- Markörbaserad journalgranskning
- Annan patientsäkerhetsutbildning på högskole/universitetsnivå
- Förbättringskunskap och / eller metoder för förbättringsarbete
Kunskap och erfarenhet av internutredning och händelseanalys
Kunskap och erfarenhet av planering och genomförande av utbildningar
Erfarenhet och vilja att utveckla färdigheter i att stödja, vägleda, coacha
Kunskaper om och metoder för ständiga förbättringar
Uppdrag som patientsäkerhetsombud

Personliga egenskaper:
Kunna skapa förtroende till den chef eller medarbetare som behöver stöd och hjälp
Förmåga att visa respekt, ödmjukhet och lyhördhet, att bygga relationer och stödja andra att växa
Viljan och tron på din egen kompetens och att den kan utvecklas

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.