Skötare (vik) Psykiatriska mottagningen Borlänge

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Psykiatriska öppenvården Mellersta och Västerbergslagen består av 3 psykiatriska mottagningar, Borlänge, Ludvika och Gagnef. Mottagningarna har som uppdrag att bedriva vuxen psykiatrisk hälso- och sjukvård till befolkningen inom sitt upptagningsområde, som för Borlänge är innevånarna i Borlänge och Säters kommuner, och har bred kompetens med olika yrkesgrupper som arbetar tvärprofessionellt runt våra patienter.

Målgruppen är vuxna personer, som har behov av specialistpsykiatriska insatser på grund av psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning. Det finns även upparbetade nätverk och samarbetskontakter med psykiatrins slutenvård, kommunerna och övrig hälso- och sjukvård.
Inom verksamheten och psykiatrin i länet finns ett flertal pågående utvecklingsprojekt.

Psykiatriska mottagningen i Borlänge söker nu en skötare.

Arbetsuppgifter

Som skötare kommer du att dels arbeta med individuella kontakter, men även arbeta i team tillsammans med patienter där vårdbehovet kräver insatser från både landsting och kommun.
Den modell vi arbetar utifrån är Vård och Stödsamordning.

Som skötare här kommer du att hålla resursgruppsmöten eller andra nätverksmöten.
Du kommer att ingå i vårt team, där du är delaktig tillsammans med andra medarbetare att göra fördjupade psykiatriska bedömningar och annan behandling.
Arbetet bedrivs i patientens hem när det krävs, dit åker du då tillsammans med annan teamkollega om man bedömer så.

Du gör både planerade hembesök och mera akuta bedömningar ex. patientens dagsaktuella psykiatriska mående.
Vi arbetar just nu med att utöka vårt arbetssätt när det gäller gruppbehandling, så du bör vara beredd att vara delaktig och ibland leda sådant arbete tillsammans med kollega på mottagningen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god arbetsförmåga samt din vilja att arbeta i team och med omvårdnadsinsatser.

Vikariatet gäller till 190228 med möjlighet till ev förlängning.

Kvalifikationer

Du har examen från Vård- och omsorgsprogrammet, YH-utbildning Skötare inom Psykiatrisk verksamhet 400 poäng eller motsvarande relevant utbildning.
Det är meriterande att du har programfördjupning Psykiatri och Samhällsbaserad psykiatri.

Du besitter även god kunskap av psykiatri och erfarenhet av psykiatriskt arbete.
Du kan arbeta självständigt samt har en god förmåga att dokumentera ditt arbete. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.

Körkort erfordras.

Intervjuer startar under pågående annonsering.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.