Biträdande verksamhetschef PV Västerbergslagen

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Som biträdande verksamhetschef och ledare skall Du utveckla verksamheten och medarbetarna samt ha ett helhetsperspektiv utifrån den samlade hälso- och sjukvården.

Biträdande verksamhetschef, tillsammans med ledning och medarbetare, ansvarar för att verksamheten uppfyller sitt givna uppdrag för patienterna med säkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet i samverkan med andra berörda verksamheter. Det är samtidigt nödvändigt att upprätthålla och vidareutveckla verksamhetens samlade kompetens och arbetssätt i överensstämmelse med riktlinjer och vetenskapliga rön. Samarbete med både interna och externa vårdaktörer ingår i uppdraget.

Biträdande verksamhetschefens uppgift är också att, tillsammans med medarbetarna, skapa en väl fungerande verksamhet med en god, stimulerande och utvecklande arbetsmiljö.

Landstinget Dalarnas verksamhetschefsutbildning är obligatorisk för chefer, utbildningen kommer att planeras tillsammans med din chef.

Grundanställningen är tillsvidare, heltid, i en för grundkompetensen relevant befattning. Uppdraget som biträdande verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnade, heltid, där nuvarande förordnandetid är 3 år med möjlighet till förlängning.
.

Kvalifikationer

Adekvat högskoleutbildning
Du har analys- och beslutsförmåga och kan leda genom andra. Det är viktigt att Du är en god kommunikatör och har erfarenhet av ekonomi, personal- och arbetsmiljöfrågor.

Chefs- och ledarerfarenhet från uppdrag av liknande karaktär och storleksordning är värdefullt liksom erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd organisation.
Det är meriterande med yrkesbakgrund och chefserfarenhet inom hälso- och sjukvården.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.