Sjuksköterska tv APK Säter 95, extra lönesatsning, arbete var tredje helg

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Avd 95 är en allmänpsykiatrisk vårdavdelning med 12 vårdplatser. På avdelningen vårdas patienterna dels frivilligt enligt HSL, dels med tvång enligt LPT. Avdelningen är ett stöd när patienten behöver vård dygnet runt. Här vårdas både kända och nyinsjuknade patienter med svåra och komplexa tillstånd. Dessa patienter har behov av mer omfattande utredningar, planering, medicinjustering och en samordnad vårdplanering med öppenvården och kommunen. Vi arbetar med kontaktmannaskap.

Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom dokumentation, arbetsledning, vårdplanering, rondarbete och psykiatrisk omvårdnad och även en del somatik då en del patienter har somatiska besvär. Patientsamtal, anhörigsamtal och läkemedelshantering förekommer också. Vi erbjuder mycket konkurrenskraftiga löner, och vi har dessutom extra löneincitament för Säter som vid anställning ger 4000: - i mån utöver grundlön, och nästkommande två år ges ett lönepåslag på 2000: - i mån per år. Totalt efter två år ger incitamentet 8000: - i lönepåslag. Den som flyttar till Dalarna och blir anställd hos oss kan erbjudas flyttbidrag. Nu vill vi utöka vår fina personalgrupp med dig som tycker att det här låter spännande och intressant.

Kvalifikationer

Vi söker dig som jobbar som Leg sjuksköterska inom psykiatri idag, eller vill byta inriktning. Specialistutbildning i psykiatri är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.


Klinikens har för avsikt att införa arbete var tredje helg när bemanning finns för detta. Schemat innehåller redan idag tjänstgöring dag, kväll och helg. Inget nattarbete ingår.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.