Områdeschef Länsservice

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.
Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Landstingsservice uppdrag är att leda, utveckla, utföra och effektivisera servicetjänster till Hälso- och sjukvården och övriga verksamheter inom och i samverkan med Landstinget Dalarna. Detta gör vi inom områden som t.ex. transport-, städ-, tvätt-, kost och fastighetsteknisk service. Landstingsservice har ca 460 medarbetare och omsätter ca 300 MSEK. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.
Landstingsservice är inne i en spännande förändringsprocess där vi implementerar en processorienterad organisation. Syftet att se över vår organisationsstruktur är bl.a. att möta de ökade kraven och förväntningarna på Landstingsservice, för det krävs en tydligare fokusering på både linje och process. Ambitionen är att Landstingsservice ännu bättre ska säkerställa att vi arbetar med rätt saker, på rätt sätt, i rätt tid och med rätt person i en föränderlig verksamhet.

Landstingsservice söker nu en områdeschef för Länsserviceområdet som har ca 80 medarbetare och omsätter ca 100 Mkr/år. Länsservice ansvarar för länsövergripande serviceverksamhet.
Vi vill att det här arbetet ska präglas av samarbete, öppenhet, respekt ansvar och ärlighet. Att vilja varandras framgång och att tillsammans nå de strategiska målen - det skapar en gemensam, sund och utvecklande kultur. Vi söker nu Dig som vill vara en del i den här resan, som med prestigelöshet, vilja och mod leder Landstingsservice in i framtiden.

Landstingsservice har ca 450 medarbetare och omsätter ca 300 MSEK. Uppdraget är att leda, utföra, utveckla och effektivisera vårdnära service till Hälso- och sjukvården och övriga verksamheter inom och i samverkan med Landstinget Dalarna. Detta gör vi med bland annat transport-, städ-, kost och fastighetsteknisk service.
Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001. För ytterligare information; se landstingets hemsida www.ltdalarna.se

Arbetsuppgifter

Inom Landstingsservice så tillämpas i regel 3-års förordnanden specifikt för chefstjänster. Du har en tillsvidare anställning med lämplig grundprofession.

I arbetet ingår att organisera och planera aktiviteter på ett effektivt sätt där du har förmåga att se vilka uppgifter som ska prioriteras. Det betyder att du kan arbeta med flera uppgifter parallellt och behåller ordningen även i pressade situationer.

Du företräder alltid arbetsgivaren och är lojal med fattade beslut.

Din ledarstil är sådan att du coachar genom att skapa intresse, motivation och engagemang, vilket innebär att du löser uppgifter tillsammans med andra på ett effektivt sätt och tar samtidigt hänsyn och är lyhörd till hur andra fungerar. Du kommunicerar och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt och verkar för ett bra samarbetsklimat.

Vi söker dig som har förmågan att fatta beslut även i komplicerade frågor och agerar förtroendegivande samt förutser konsekvenserna av ditt handlande i en given situation.

Du känner att du kommer till din rätt i en miljö med fokus på utveckling och resultat. Det är naturligt för dig att ta stort ansvar och fatta beslut samtidigt som du också är en inkluderande ledare. I den dagliga verksamheten är du en förebild för dina medarbetare och utvecklar verksamheten genom att leda genom dina medarbetare.

Då vi är i uppstarten av vår nya organisation lägger vi extra stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Kvalifikationer

Kvalifikationer
KRAV:
Eftergymnasial utbildning på högskola/universitet eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Chefsutbildning
Körkort B
Erfarenhet att leda genom andra chefer
Chefserfarenhet minst 7 år
Erfarenhet utifrån budgetprocess, ekonomisk uppföljning/analys etc.
Goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift.

MERITERANDE:
Kunskap om processorienterad organisation.
Grundläggande kunskaper i arbetsrätt, och arbetsmiljö.
Grundläggande kunskaper om riskhantering.
Kunskap om administrativa uppgifter, allmän datakunskap.
Ledarskapsutbildning
Erfarenhet att leda i förändring
Lämplig branscherfarenhet
Erfarenhet av politikerstyrd organisation.
Erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning.

Fackliga kontaktpersoner:
Ledarna, Ulla Viklund, 023-490948, 070-6779159
SACO, Annelie Sundstedt, 0243-497371, annelie.sundstedt@ltdalarna.se
Vision, Maria Linde, 023-490850, maria.linde@ltdalarna.se
Kommunal, Christer Blomqvist, 023-490916, christer.blomqvist@ltdalarna.se och
Ritva Markkanen, 0243-497176, ritva.markkanen@ltdalarna.se

Urval av kandidater sker löpande.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.