Sjuksköterska/vårdsamordnare, Allm psyk avd 90

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Avd. 90 har i uppdrag att möta och arbeta med patienter med akuta psykos tillstånd men även andra psykiatriska sjukdomstillstånd. Avdelningens huvuduppgift att vårda patienter enligt LPT.

Vi erbjuder mycket konkurrenskraftiga löner, och vi har dessutom extra löneincitament för Säter som vid anställning ger 4000:- i månaden utöver grundlön, och nästkommande två år ges ett lönepåslag på 2000:- i månaden per år. Totalt efter två år ger incitamentet således 8000:- i lönepåslag. Den som flyttar till Dalarna och blir anställd hos oss kan erbjudas flyttbidrag.

Arbetsuppgifter

Som sjuksköterska skall du vara beredd att fungera som arbetsledare i omvårdnadsarbetet. Vi arbetar i vårdlag där du blir ansvarig för vårdplanering och omvårdnadsdokumentation i nära team med all övrig avdelningspersonal. Ytterligare arbetsuppgifter är att handleda sjuksköterskestudenter. Vissa arbetsuppgifter kan även att bli aktuella på akutmottagningen.

I tjänsten ingår ett tidsbegränsat förordnande som Vårdsamordnare med följande huvuduppgifter:
- Samordna vårdlagens/ kontaktpersonernas arbete inom avdelningen
- Stödja och stimulerar till vårdplaneringsmöten
- Utbilda och handleda personal i vårdplaneringsarbetet och dokumentation
- Uppföljningsarbete kring rutiner samt effektivisera vårdplaneringsarbetet
- Samarbeta med andra verksamheter inom hälso- sjukvården
- Följa upp och genomföra internrevision av rutinbeskrivningar
- Bistå enhetschef i utvecklingsarbete av nya kvalitets- rutinarbeten, i syfte att förbättra vårdkvaliteten Vårdsamordnarens omfattning är 100% dagtid må-fre.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som är Leg. sjuksköterska och intresserad av att arbeta med patienter med akuta psykiska problem och har god förmåga att lyssna, informera och ge professionellt stöd och behandling. Självklart har Du förmåga att bemöta människor i kris, vara tydlig och kunna sätta gränser men också vara flexibel i teamarbetet. Vidareutbildning i psykiatri eller grundutbildning i psykoterapi är meriterande men inget krav.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.