Chef Fastighetsdrift Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Landstingsservice uppdrag är att leda, utveckla, utföra och effektivisera servicetjänster till Hälso- och sjukvården och övriga verksamheter inom och i samverkan med Landstinget Dalarna.
Detta gör vi inom områden som t.ex. logistik, lokalvård, tvätt, kost och fastighetsdrift. Landstingsservice har ca 460 medarbetare och omsätter ca 300 MSEK.
Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Arbetsuppgifter

Du kommer till en organisation med lång tradition av service mot Hälso- och sjukvården och övriga kärnverksamheter, där beslutsvägarna internt inom Landstingsservice är korta och där det finns gott om utrymme för egna initiativ.
I rollen som chef Fastighetsdrift Falun ansvarar du för fastighetsdrift inklusive yttre skötsel.
Din uppgift är att aktivt leda och utveckla verksamheten så att de strategiska målen uppnås på ett kostnadseffektivt sätt med överenskommen kvalitét och kundnöjdhet.
Som 1:a linjens chef kommer du dels ha stöd från din Verksamhetschef och dels att ha stöd av en FM-enhet vars uppgift är att med ett processorienterat synsätt koordinera och utveckla Landstingsservice servicetjänster, i syfte att främja kärnverksamheten och den totala koncernnyttan.
Du rapporterar till Verksamhetschefen inom serviceområdet och ingår i dennes ledningsgrupp.
I uppdraget som 1:a linjens chef ingår personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar.
I din ledarroll ligger också ett ansvar för din personals arbetsmiljö och trivsel samt ett fokus på deras utveckling, motivation och samarbetsförmåga. Du sätter också tydliga mål och följer upp dessa.
Vi lägger därför extra stor vikt i att du tillämpar ett ledarskap med coachande förhållningssätt.
Övriga upplysningar:
Inom Landstingsservice så tillämpas i regel 3-års förordnanden specifikt för chefstjänster. Du har en tillsvidareanställning med lämplig grundprofession.

Kvalifikationer

Krav:
- Gymnasial/yrkesutbildning inom teknikområdet eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Körkort B
- Ledarskapsutbildning.
- Erfarenhet från tidigare arbete med förebyggande underhåll och fastighetsteknisk drift.
- Chefserfarenhet minst 5 år.
- Erfarenhet utifrån budgetprocess, ekonomisk uppföljning/analys etc.
- God datakunskap, tex Officepaketet.
- God vana från dokumentationsarbete.
- Tidigare erfarenhet från arbete där analys och problemlösning ingår.
- Goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift.

Meriterande:
- Kännedom om processorienterad organisation.
- Grundläggande kunskaper i arbetsrätt, arbetsmiljö och riskhantering.
- Lämplig branscherfarenhet.
- Erfarenhet av att leda i förändring, politikerstyrd organisation, kompetensförsörjning, att arbeta med underentreprenörer och upphandling.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.