Leg. arbetsterapeut tv Psyk Norra Västra

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Vuxenpsykiatrin i Dalarna är en samlad specialistverksamhet och tillhör division psykiatri inom Hälso- och sjukvården. Den psykiatriska öppenvården är indelad i tre geografiska basenheter och med slutenvårdskliniker i Säter och Falun.

På psykiatrimottagningen i Mora finns en bred specialistpsykiatrisk kompetens samlad. Mottagningen är uppdelad i fyra olika team: läkarteam, akutteam, utrednings- och behandlingsteam och psykoterapeutiskt team. Det finns ett strukturerat samarbete mellan teamen där man gemensamt fyller de behov av olika kompetenser som finns inom basenheten. På mottagningen arbetar psykiatriker, sjuksköterskor, psykologer, terapeuter, arbetsterapeuter, socionomer och medicinska sekreterare.
Inom basenheten finns dessutom tre psykiatriska mottagningsteam i Mora, Rättvik och Malung som är bemannade upp till sjuksköterskenivå.
Vårt uppdrag är att diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter med svårare psykiatriska tillstånd såsom psykoser, bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder, komplicerad PTSD och allvarligare ångest- och depressionstillstånd.

Som arbetsterapeut inom vuxenpsykiatrin kommer du att arbeta i utrednings- och behandlingsteamet. Dina arbetsuppgifter är omväxlande och innefattar både utrednings- och behandlingsinsatser. Vi arbetar också i gruppformat med bland annat ADHD-grupper där du som arbetsterapeut har en viktig roll. Bedömning och utprovning av hjälpmedel kommer också att ingå i dina arbetsuppgifter. I dina arbetsuppgifter ingår också att göra bedömningar i patientens hemmiljö varför du behöver ha körkort. From årsskiftet 16/17 kommer en överföring från vuxenhabiliteringen till vuxenpsykiatrin av patienter inom autismområdet att ske vilket kommer innebära nya utmaningar och arbetsuppgifter.

Kvalifikationer

Leg. arbetsterapeut
Vi söker dig som vill vara med och utveckla specialistsjukvården inom det psykiatriska området. Vår målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda ett spännande och utvecklande arbete, utvecklingsmöjlighet och fortbildning inom ditt område. Vi är lyhörda för dina önskemål och värdesätter engagemang och initiativtagande.

Körkort är ett krav.

Intervjuer kan komma att ske forlöpande under ansökningstiden.

Välkommen med din ansökan!!

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.