Medicinteknisk ingenjör, Ludvika

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Medicinsk Teknik (MT) är en avdelning inom enheten Medicinsk Teknik och IT (MiT). MT har 36 medarbetare placerade på lasaretten i Falun, Mora, Ludvika och Avesta.

Vi medverkar till att vården har tillgång till säker och ändamålsenlig utrustning under dess hela livscykel från upphandling, anskaffning och installation, via förebyggande och akut service till skrotning.
Vårt mål är att utrustningarna ska vara välfungerande, att både personal- och patientsäkerheten är hög och att den medicintekniska verksamheten bedrivs kostnadseffektivt.

Arbetsuppgifter

Arbetsbeskrivning allmänt:
MT ger vårdverksamheterna support och stöd inom ett brett teknikområde omfattande bl.a. elektronik, data/IT, gas/vätsketeknik, optik och mekanik och finmekanik. Arbetsuppgifterna är ansvarsfulla och ibland krävande men ett väl utfört arbete ger ofta mycket positiv energi tillbaka i form av uppskattning från våra kunder.
Vi söker medarbetare som med sin kompetens kan bidra till att skapa hög patientsäkerhet och tillgänglighet till den medicintekniska utrustningen i vården.

Arbetsbeskrivning specifikt för MT-ing Ludvika Lasarett:
Vår ingenjör med placeringsort Ludvika går i pension våren 2018. Eftersom arbetsuppgifterna spänner över ett stort kompetensområde kommer introduktionen av den nyanställde att ske i Falun. Mot slutet av introduktionsperioden arbetar du parallellt med den som slutar i Ludvika.
Du kommer att självständigt supporta verksamheterna på Ludvika lasarett, vilka innefattar bl.a. avdelningar för röntgen och dialys, med alla förekommande medicintekniska konsultationer bl.a. förebyggande och avhjälpande underhåll samt leveranskontroller av medicinteknisk utrustning. Stöd i ditt arbete ges vid behov från övriga kollegor på avdelningen
Eftersom MT är en länsövergripande verksamhet förekommer även uppdrag som innebär resor inom hela länet.
Du kommer att få en personlig handledare som hjälper dig in i arbetet och för att säkerställa att du har de kunskaper som krävs innan du sätts i självständigt arbete.

Kvalifikationer

Allmänna kompetenskrav:
. Ingenjör, gärna med medicinteknisk inriktning, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet och utbildningar.
. Bred teknisk kompetens och praktiskt handlag, kvalitetsmedvetenhet och förmåga att arbeta självständigt.
. Goda kunskaper i svenska tal och skrift då kravet på att kommunicera med vårdpersonal och att dokumentera alla serviceinsatser är högt.
. Behärska teknisk engelska för att kunna kommunicera skriftligt och muntligt med internationella serviceorganisationer.
. God samarbetsförmåga, servicekänsla och social kompetens
. B-körkort

Meriterande är:
. Högskoleingenjör inom medicinsk teknik eller annat relevant område
. Erfarenhet av tekniskt servicearbete, gärna inom området medicinsk teknik
. Certifierad medicinsk ingenjör
. Kompetens/kunskaper inom något eller flera av områdena elektronik, data/IT, optik och finmekanik
. Erfarenhet av arbete inom områdena dialys och/eller röntgen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.