Dietist, Barn- och ungdomshabiliteringen

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Habiliteringen i Landstinget Dalarna är en länsövergripande specialistresurs som finns på fem orter i länet. Varje enhet omfattar barn- och ungdomshabilitering och vuxenhabilitering. Medarbetarna samverkar i tvärvetenskapliga team med medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social kompetens.
Habiliteringens uppdrag består i att erbjuda personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar sammansatta specialistinsatser för att uppnå bästa möjliga funktionsförmåga och en god livssituation.

Ditt uppdrag på Habiliteringen är att uppmärksamma nutritionella behov hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Målet är att uppnå en god näringsstatus för att ge förutsättningar till fungerande vardag och möjlighet att tillgodogöra sig övrig behandling.
I samarbete med de olika arbetslagen på respektive habiliteringsenhet kartlägga nutritionsproblem samt ge råd och stöd vid nutritionsbehandling. Dietisten följer upp och utvärderar genomförda insatser. Dietisten ger handledning och rådgivning till brukare, anhöriga och nätverk i syfte att uppnå ett näringstillstånd som medger optimal tillväxt och utveckling.

Du kommer att ha din placering i Falun, men resa ut till vår verksamhet i länet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad dietist, gärna med några års erfarenhet.

Det är viktigt att du har intresse för Habiliteringens målgrupp och det är meriterande om du tidigare arbetat med personer med funktionsnedsättning. Personlig lämplighet har stor betydelse.

Körkort är nödvändigt.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.