Avdelningschef Barn- och ungdomspsyk Mora

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Arbetsplatsbeskrivning
Vi söker dig som vill leda i utveckling!

Barnet/ungdomen står i fokus och ses i hela sitt sammanhang i vårt arbete inom BUP Dalarna. Samarbete för det enskilda barnet/ungdomen sker tillsammans med familjen och även med landstingets första linje, andra specialistverksamheter samt med kommunerna, framförallt skola och socialtjänst. Genom ett övergripande samverkansarbete på såväl läns- som lokal nivå vill vi bidra till att resurser samordnas till stöd för barns, ungdomars och familjers utveckling. Vi erbjuder ett brett behandlingsutbud med olika teoretiska synsätt utifrån en gemensam plattform där vi integrerar befintlig kunskap med nya rön. Samarbete sker med barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdomsmedicin, skola, socialtjänst och vuxenpsykiatri på
övergripande nivå och i direkt patientarbete. Vi strävar efter att erbjuda ett brett behandlingsutbud med olika synsätt utifrån en gemensam plattform.
Inom BUP Dalarna är drygt 150 personer verksamma. Förutom 5 öppenvårdsmottagningar runt om i länet har vi länsgemensamma enheter: heldygnsenhet med 4 vårdplatser och mobilt närteam, ätstörningsenhet, familjeterapienhet samt Kunskapscentrum neuropsykiatri. Vårdbegäran tas emot och rådgivning ges från en länsövergripande enhet. Vi samverkar och samarbetar via kunskapscentra och nätverk kring olika metoder och patientgrupper. Vi har interna seminarier och i vår utbildningsplan slår vi fast att specialistnivån behöver specialistutbildad personal. Vi arbetar framgångsrikt för ett samlat BUP Dalarna där tillgången till specialistnivåns kompetenser vid allvarlig psykisk ohälsa ska erbjudas alla barn och unga t o m 17 år i länet.
På BUP-mottagningen i Mora arbetar sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, administrativ personal samt läkare på deltid. Mottagningen bedriver diagnostik och behandling på specialistnivån och utmärker sig av god behandlarkompetens, professionell miljö i samverkan med vårdgrannar och samarbetspartners inom landsting och kommuner.


Kvalifikationer

Arbetsbeskrivning
Som avdelningschef har du administrativa och kliniska ledningsuppgifter på uppdrag av BUP Dalarnas gemensamma verksamhetschef. Du har ansvar för enhetens patientsäkerhet och vård, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du leder teamets utvecklingsarbete och är drivande i utvecklingen av lokal samverkan med vårdgrannar och samarbetspartners. Avdelningscheferna deltar aktivt i det länsövergripande förändringsarbetet.

I teamet leder du som chef den diagnostiska processen och bidrar till att BUP Dalarnas vårdprogram och övriga riktlinjer/rutiner implementeras i verksamheten. Det närmaste året kommer ett särskilt fokus att ligga på att säkerställa arbetsformerna när vi nu integrerat neuropsykiatrisk bedömning/utredning/behandling tillsammans med personal från habiliteringen. De arbetar tillsammans med oss inom mottagningens uppdrag.

Du ingår i verksamhetschefens ledningsgrupp och får olika former av stöd i din roll i form av mentor av en BUP-kollega och via Landstinget Dalarnas utvecklingsprogram för chefer.


Kvalifikationer
Du har din högskoleutbildning inom något yrke som finns representerat inom BUP. Vidareutbildning och erfarenhet inom professionen liksom som chef/ledare ser vi som meriter.

Barn- och ungdomspsykiatri är en verksamhet som är i fokus i samhället idag med en ökande ohälsa bland barn och unga. Samtidigt sker en massiv utveckling i forskning kring diagnostik och behandlingsmetoder. Som chef behöver du ha förtrogenhetskunskap kring många områden där verksamhetens personal besitter specialistkunskaper och bidra till att dessa blir användbara för den enskilde patienten.

Du ser vikten av hög klinisk kompetens hos din personal och är intresserad av chefs- och ledarskapets olika roller.

Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.