Biträdande chef, BUP Ludvika 50:2018:746 - Landstinget Dalarna

Biträdande chef, BUP Ludvika

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill leda i utveckling!

BUP tar emot barn och ungdomar med allvarlig barnpsykiatrisk problematik i behov av specialiserade insatser. Vi använder evidensbaserade behandlingsmetoder med olika inriktningar. All behandling sker i nära samverkan med familj, övrigt nätverk och andra vårdgivare såsom skola och socialtjänst.

På BUP arbetar kuratorer, psykologer, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, specialpedagog, medicinska sekreterare och chef.

BUP Dalarna består av 5 öppenvårdsmottagningar samt länsresurs med heldygnsvård, akutteam, familjeenhet och ätstörningsenhet samt kunskapscentrum, som samtliga är underställda en gemensam verksamhetschef.

Har du ett brinnande intresse och engagemang för psykisk hälsa hos barn och ungdomar? Vi söker nu en biträdande avdelningschef som tillsammans med avd. chef vill leda våra team på öppenvårdsmottagningarna i Borlänge och Ludvika.

Enheterna bedriver diagnostik och behandling på specialistnivån och utmärker sig av god behandlarkompetens, professionell miljö i samverkan med vårdgrannar och samarbetspartners inom landsting och kommuner.

Kvalifikationer

Du har din högskoleutbildning inom något yrke som finns representerat inom BUP. Vidareutbildning och erfarenhet inom professionen liksom som chef/ledare ser vi som meriter.

Barn- och ungdomspsykiatri är en verksamhet som är i fokus i samhället idag med en ökande ohälsa bland barn och unga. Samtidigt sker en massiv utveckling i forskning kring diagnostik och behandlingsmetoder. Som chef behöver du ha förtrogenhetskunskap kring många områden där verksamhetens personal besitter specialistkunskaper och bidra till att dessa blir användbara för den enskilde patienten.

Du ser vikten av hög klinisk kompetens hos din personal och är intresserad av chefs- och ledarskapets olika roller.

Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.

Som bitr. avdelningschef i Borlänge/Ludvika kommer du ha ett nära samarbete med chef för Borlänge/Ludvika. Du kommer delta i utvecklingsarbete för mottagningarna och vissa dagar vara på plats i Borlänge. Du har tillsammans med avd. chef administrativa och kliniska ledningsuppgifter på uppdrag av BUP Dalarnas gemensamma verksamhetschef. Du har ansvar för enhetens patientsäkerhet och vård, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du leder teamets utvecklingsarbete och är drivande i utvecklingen av lokal samverkan med vårdgrannar och samarbetspartners. Avdelningscheferna deltar aktivt i det länsövergripande förändringsarbetet.

I teamet leder du som bitr. chef den diagnostiska processen och bidrar till att BUP Dalarnas vårdprogram och övriga riktlinjer/rutiner implementeras i verksamheten i nära dialog med avd. chef Borlänge. Det närmaste året kommer ett särskilt fokus att ligga utveckling och uppdrag för de länsgemensamma enheterna.

Du får olika former av stöd i din roll i form av mentor av en BUP-kollega och har på sikt även möjlighet att gå Landstinget Dalarnas utvecklingsprogram för chefer.

Övrigt

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.