Sjuksköterska till DALA ABC, Ätstörningsenheten i Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska till Dala ABC, en länsövergripande specialistenhet inom division psykiatri, som ger vård och behandling till personer med ätstörningar.

Arbetet bedrivs i samverkan med vuxenpsykiatrins olika verksamheter i länet samt barn- och ungdomspsykiatrins ätstörningsverksamhet.
Dala ABC är också kunskapscenter för ätstörningar i Dalarna - med fokus på kunskapsspridning, metodutveckling, utvärdering och samverkan.
Enheten är centralt placerad i Falun.

Arbetsuppgifter

Som sjuksköterska hos oss kommer du att ta emot patienter för somatisk bedömning, stödjande samtal, bedömningssamtal, psykoterapeutiska samtal - enskilt och i grupp, psykopedagogiska samtal i grupp.
Du kommer vid behov också att arbeta i ett "miljöterapeutiska sammanhang" och delta i måltider och olika aktiviteter tillsammans med patienterna. Handledning och utbildning erbjuds kontinuerligt.

De som drabbas av ätstörningar har ofta skam- och skuldkänslor som förhindrar eller försvårar för dem att söka hjälp. Detta tillsammans med att kunskaper om ätstörningar i allmänhet är bristfällig bidrar ofta till att många lever med ätstörningar under många år innan de söker hjälp.
Vi lägger därför stor vikt vid gott bemötande och att utforma behandlingen efter patientens behov och önskemål.

För att skapa en tillgänglig vård erbjuder Dala ABC "Drop-In" samt öppna kunskapsgrupper.
Förutom att ge behandling, stöd och hjälp, erbjuds även stöd till anhöriga samt kunskap och information om ätstörningar till dem som möter problemet i sitt arbete i vården.

På Dala ABC arbetar ett tiotal medarbetare, som erbjuder gott bemötande, god tillgänglighet och god ätstörningsvård grundad på evidensbaserad behandling.

Dala ABC erbjuder utredning och behandling i öppenvård och dagvård med enskilda samtal, olika former av gruppverksamheter som samtals-, yoga-, bildgrupp.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.

Stor vikt läggs vid erfarenhet av människor i kris i allmänhet och ätstörningsproblematik i synnerhet samt personlig lämplighet.

MERITERANDE
Erfarenhet av arbete inom psykiatri eller VUB i psykiatri eller annan VUB som bedöms adekvat.
Psykoterapeututbildning motsvarande steg 1.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.