Psykolog till Vårdcentral Hedemora

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Primärvården är basen i Dalarnas hälso- och sjukvård. På våra vårdcentraler arbetar läkare som är specialister i allmänmedicin i samverkan med sjuksköterskor, undersköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer och samtalsterapeuter.
Vi erbjuder vård, behandling, bedömning och rådgivning för alla patienter i alla åldrar samt förebyggande hälsovård vid barnavårdscentraler och mödrahälsovård.
Hedemora vårdcentral har ca 10000 listade patienter.

Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara inom mödra- och barnhälsovård men kan även att komma att arbeta med Samtalsmottagning Barn och Unga samt i vissa fall eventuellt ungdomsmottagning.
Du kommer arbeta i nära samarbete med andra samhällsaktörer som tillexempel kommunen främst förskoleverksamheten och Barn och Ungdomspsykiatrin.
Du har stora möjligheter att själv lägga upp din arbetsdag.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av utredningar, råd, stöd och behandling individuellt och/eller i grupp. Det kan förekomma preventivt arbete i form av föreläsningar och föräldragrupper.
Du kommer att ha ansvar för eventuella utbildningsinsatser och ha konsultativt stöd för barnmorskor på MVC och Sköterskor på BVC.

Kvalifikationer

Psykologexamen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och intresset av att arbeta i team. Du ska drivas av ett genuint intresse av positiv utveckling för barn och ungdomar och du kunna ta egna initiativ.
Tillgång till handledning och riklig fortbildning erbjuds. Regelbundna psykologträffar inom specialiteten.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.