Psykolog/Socionom/sjukgymnast/arbetsterapeut, Samtalsmott för Barn och unga

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Primärvårdens Samtalsmottagning för Barn och Unga i Falu kommun söker en psykolog/samtalsterapeut som kan bedriva behandling, vikariat ett år.
Verksamheten är ett samarbete mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna där vi tar emot barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Vi tillhandahåller råd, stöd, behandling och bedömningar av olika slag.
Verksamheten har ett familjeperspektiv där vi arbetar och samverkar nära föräldrar och andra vårdinstanser som exempelvis Socialtjänst, Skola och elevhälsa, Barn- och ungdomspsykiatri, Habiliteringen och övrig primärvård. Vi vill uppnå en tidig och god vård för vår målgrupp till och med 17 år.

Du som är intresserad av att göra skillnad och söker ett stimulerande arbete är välkommen att söka tjänst hos oss.
Mottagningen startade 2013. Tre psykologer och en socionom arbetar i verksamheten.

Du kommer att träffa barn / ungdomar och deras familjer för råd/ stöd, bedömning och behandling av lätt / måttlig psykisk ohälsa.

Verksamheten har även gruppbehandling för barn med oro/ ångest.
Samverka med andra aktörer för målgruppen.

GFör mer info se länk till hemsidan:

https://www.1177.se/Hitta-vard/Dalarna/Kontakt/Samtalsmottagning-barn-och-unga-Falun/

Kvalifikationer

Du ska ha psykologutbildning eller socionomutbildning med KBT steg 1 eller likvärdig utbildning.
Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet.

Du skall ha intresse av att arbeta med barn/ ungdom och familjer.
Du skall se fördelar med att samarbeta internt och externt.


Fackliga kontakter:
Psykologförbundet, Eva Gunnarsson, Eva.Gunnarsson@ltdalarna.se
023-492 907
SSR, Jörgen Fredholm, 023-492 879, jorgen.fredholm@ltdalarna.se
Sveriges Arbetsterapeuter, Annelie Sundstedt, 0243 - 49 73 71, annelie.sundstedt@ltdalarna.se
Fysioterapeuterna; Tobias Stenberg tobias.stenberg@ltdalarna.se
023-490 895

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.