Sjuksköterska APK Säter avd 95 extra lönesatsning arbete var tredje helg

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

På avdelning 95 riktas vården mot de patienter som har behov av återhämtning efter perioder av ihållande symtom eller perioder av uttalade funktionssvårigheter. Avd 95 arbetar med kontaktmannaskap.
Dessa patienter har behov av mer omfattande utredningar, planering, medicinjustering och en samordnad vårdplanering med öppenvården och kommunen. Flera av dessa patienter vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och vården kan ta olika lång tid då olika sociala insatser ska planeras inför utskrivning t.ex. boende, sysselsättning, LSS, öppenvårdskontakter.
Vi erbjuder mycket konkurrenskraftiga löner, och vi har dessutom extra löneincitament för Säter som vid anställning ger 4000: - i månaden utöver grundlön, och nästkommande två år ges ett lönepåslag på 2000: - i månaden per år. Totalt efter två år ger incitamentet således 8000: - i lönepåslag. Den som flyttar till Dalarna och blir anställd hos oss kan erbjudas flyttbidrag.
Klinikens har för avsikt att införa arbete var tredje helg när bemanning finns för detta. Schemat innehåller redan idag tjänstgöring, dag, kväll och helg. Inget nattarbete ingår.

Kvalifikationer

Vi söker dig som jobbar som Leg sjuksköterska inom psykiatri idag, eller vill byta inriktning. Specialistutbildning i psykiatri är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Kontaktmannaskap
Legitimation som sjuksköterska
Psykiatri

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.