2 Cytodiagnostiker, klinisk Patologi och Cytologi

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Avdelningen för klinisk Patologi och Cytologi är en länsgemensam avdelning inom Landstinget Dalarna.
Vi tar hand om preparerar och diagnostiserar alla histologiska- och cytologiska prover i länet.
Vi som arbetar på avdelningen är Biomedicinska analytiker, Cytodiagnostiker, Patologer, Läkarsekreterare och Obduktionstekniker.
Vi söker nu 2 cytodiagnostiker, varav en med sektionsledaransvar.

Sedvanliga arbetsuppgifter på ett patologlaboratorium för en cytodiagnostiker.
Huvuddelen av arbetet består i att självständigt screena gynekologiska cellprover.
Bedömning av allmän cytologi.
Registrering och preparering av prover som kommer till laboratoriet.
Eftersom vi nu är inne i en förändring och utveckling som går mot HPV som primärscreening så kan arbetsuppgifterna i framtiden komma att förändras.
Som sektionsledare har man det dagliga driftansvaret inom tilldelat ansvarsområde/sektion.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som är Cytodiagnostiker.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.