Bibliotekarie, Falu lasaretts bibliotek

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Falu lasaretts bibliotek och informationscentral är ett kombinerat sjukhusbibliotek och kännetecknas av verksamhetsnära service till vårdanställda och patienter.

Arbetsuppgifter: Yttre tjänst bl.a. i form av pass i informationsdisk och besök på avdelningar. Inre tjänst bl.a. med huvudansvar för bibliotekets webbplats, samt arbete med proxy och OpenURL link resolver.

Kvalifikationer

Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap.
Pedagogisk färdighet och social kompetens. Erfarenhet av arbete med redaktörskap är meriterande.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.